Målgruppe

Kurset henvender sig til borgmester- og direktionssekretærer.

Kursusdatoer
 • Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
  06.11.2019 kl. 12:00 - 07.11.2019 kl. 16:00
Datoer
Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
06.11.2019 kl. 12:00 - 07.11.2019 kl. 16:00
Pris: 6.995 kr.
Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning, samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Tilmeldingsfrist28.09.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Borgmester- og direktionssekretærens faglige og personlige udvikling

Det årlige træf

Brug 2 dage sammen med borgmester- og direktionssekretærerne fra hele landet, få ny og aktuel viden, inspiration og værktøjer med hjem til det daglige arbejde og få lejlighed til vi

Kom med på 2 dage, hvor fokus er på ’det nye job’, og hvor borgmester- og direktionssekretærens opgaver, roller og funktioner er i centrum – opgaver som også skifter med hastige skridt i disse år. Nye måder at organisere sig på i kommuner og regioner, nye relationer til borgerne og virksomheder, nye digitale muligheder og nye arbejdsmetoder udfordrer de mere traditionelle sekretæropgaver, og borgmester- og direktionssekretærerne kan også involvere sig i helt nye udfordringer og ansvarsområder. I dag fungerer mange af borgmester- og direktionssekretærerne også som “mellemledere” – eller en slags ledere uden formelt personaleansvar. Bevidst eller ubevidst.

På baggrund af succesen med dette forløb for borgmester- og direktionssekretærens faglige og personlige udvikling sidste år, inviterer vi derfor igen til 2 dage sammen med andre borgmester- og direktionssekretærerne fra hele landet. Her får du ny og aktuel viden, inspiration og værktøjer med hjem til det daglige arbejde og får lejlighed til viden- og erfaringsudveksling.

Konferencen foregår på Comwell Middelfart – tæt på skov og strand, og nemt tilgængelig fra alle steder i landet.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 12:00
  Ankomst og frokost
 • 13:00
  Velkomst og præsentation af programmet
  Kursusleder, chefkonsulent Anne Marie Sølund, COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling.
 • 13:15
  Hvad sker der i samspillet mellem politikere og direktørerne i kommunen?
  Med udgangspunkt i eksempler fra praksis samt COK’s egne undersøgelser ser vi bl.a. nærmere på samspillet mellem udvalg og kommunalbestyrelse, forholdet mellem politik og administration, samspillet mellem borgmester og kommunaldirektør, dynamikken under udvalgsmøderne m.m.
  Vi dykker lidt ned i, hvad politikere synes er svært, hvad de træffer deres beslutninger ud fra, og hvor vigtig administrationen er i denne sammenhæng. Vi kommer også ind på, hvad det at have en åben og tillidsfuld relation mellem politikere og administration betyder, når politikerne skal til det, de er valgt til - træffe beslutninger.

  Hør mere om hvordan tendenser i samarbejdet mellem politikerne og direktørerne udvikler sig og hvilke udfordringer det giver, når flere og flere direktører, som en konsekvens af de ”små” direktioner, betjener flere udvalgsformænd.

  Konsulent Theis Rubinke Sørensen, COK.
 • 14:15
  Borgermester- og direktionssekretær - uden kors, bånd og stjerner på; den svære balancegang
  Ledelse i dagens kommune er ikke længere kun knyttet til bestemt formelle titler. Som borgermester- og direktionssekretær udøver du også ledelse. Samtidig med nye, fleksible organisationsformer og selvstyrende teams, er der også dukket en række nye stillingsfunktioner op, som du sikkert også selv har fået ’på dig’; koordinator, teamleder, projektleder, tovholder mv. - alt sammen nye funktioner, der befinder sig i en gråzone mellem at være medarbejder og formel leder.

  I denne type rolle er du både er en del af kollegaerne, men også noget andet, formentlig tættere ledelsen og tildelt koordinerende og ledelsesrelaterede opgaver. Du udøver, måske uden du nødvendigvis er opmærksom på det, uformel ledelse i dit daglige arbejde med at motivere og samarbejde med kollegaerne, politikerne og direktionen.

  At finde sig til rette i denne tvetydige rolle anses som én af de måske vanskeligste discipliner, da du netop ikke besidder noget formelt ledelsesansvar, men ofte er afhængig af dine kollegaers følgeskab.

  I dette indlæg vil du både blive præsentere for de perspektiver som du skal være opmærksom på som uformel leder, men samtidig giver dig konkrete bud på hvordan du bedst kan finde dig til rette med ledelse - uden kors, bånd og stjerner!

  Chefkonsulent Hanne Lykke, COK.
 • 16:15
  Four o'clock te
 • 16:30
  Vidensdeling cafe
  Med udgangspunkt deltagernes egne historier og udfordringer fra borgmester- og direktionssekretærjobbet og det foregående oplæg, indledes en samskabelsesproces blandt deltagerne. Erfaringsudveksling, fordybelse og refleksion leder frem til en indkredsning af de centrale udfordringer/forandringer der er på området lige nu og hvordan disse skal håndteres
 • 19:00
  Middag
 • 20:00
  Kaminpassiar
  ...
Dag 2
 • 07:00
  Morgenbuffet
 • 08:30
  GDPR på borgmester- og direktionssekretærområdet
  Engang var det helt normal rutine i kommunen, at man med jævne mellemrum - og minimum en gang om året - gik i arkivet og gennemgik sagsmapper. Alle mapper, der ikke var rørt ved i for eksempel fem år, blev derefter makuleret. Med den omfattende digitalisering er personlige oplysninger ikke længere noget, der i samme omfang er gemt i stribevis af hængemapper i arkivskabe. Men udfordringen er ikke nødvendigvis de digitale systemer, men i stedet de mennesker, der sidder bag tastaturet.

  Som borgmester- og direktionssekretær er du én af de vigtigste aktører i behandlingen af data, og du bliver involveret i mange sager. I oplægget vil du blive præsentere og opdatere dig på nyeste viden om GDPR i kommunen, muligheder og faldgruber - og hvordan du fortsat kan træne dine personfølsomme ‘muskel’ i dagligdagen.

  Informationssikkerhedskonsulent Pia Pehrsson, Aarhus Universitet.
 • 10:30
  Fremtidens digitale administration
  Samtlige ansatte i kommunerne oplever, at deres opgaver ændrer sig som følge af digitale og teknologiske løsninger. Det gælder både for ansatte på velfærdsområderne, og så sandelig også i borgmester- og direktionssekretærjobbet. Der tales tit om digitale kompetencer, uden at der egentlig sættes flere ord på, hvad det er. Der findes ikke klare definitioner på digitale kompetencer, og derfor er Kompetencehjulet bud på beskrivelse af en række generiske digitale kompetencer, som du som borgmester- og direktionssekretær i fremtiden skal kunne enten det hele eller dele af. Alle bliver nødt til at orientere sig mod at mestre digitale kompetencer.

  I oplægget bliver du præsenteret for de digitale kompetencer, og samtidig får du mulighed for at lade dig teste i forhold til dine styrker og svagheder på det digitale felt. Hvor skal du satse på yderligere viden og læring, og hvor kan du bringe dine stærke digitale kompetencer i spil som borgmester- og direktionssekretær?

  Oplæg
 • 12:15
  Evaluering
 • 12:30
  Frokost, herefter afrejse

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er