COVID 19
Du kan trygt deltage på kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Kompetencemidler til din kommunomuddannelse

Vil du have opdateret din viden så du er godt rustet til de fremtidige opgaver på jobbet? Forhør dig hos din tillidsrepræsentant om mulighederne for at få støtte fra kompetencefondene til op til to moduler om året på Kommunom eller Sundhedskommunom.

Du kan søge om tilskud til moduler på en kommunomuddannelse, hvis du ikke er omfattet af tilbudspligten i overenskomsten. Dette gælder også, hvis du allerede har gennemført din Kommunom eller Sundhedskommunom, men ønsker at tilegne dig nye kompetencer med et kommunommodul.  

Du kan søge Den Kommunale Kompetencefond, hvis du er ansat i en kommune, eller Den Regionale Kompetencefond, hvis du er administrativ medarbejder i en af de fem regioner. Derudover kan udvalgte moduler fra de to uddannelser være relevante for dig, der arbejder i staten og dermed kan søge tilskud gennem Den Statslige Kompetencefond. Læs mere >> 

Er du i gang med en fuld Kommunom eller Sundhedskommunom, kan du søge midler til både de tre obligatoriske moduler, de valgfrie moduler og til afgangsprojektet. Kompetencefondene støtter, uanset om du modtager undervisning med fysisk tilstedeværelse eller online undervisning. 

Husk også, at der kan søges midler fra kompetencefondene uanset, om kommunommodulet gennemføres på egen arbejdsplads eller som et åbent forløb hos COK.

Læs mere om de tre offentlige kompetencefonde >>

Er du ny i det offentlige?

Er du for nyligt blevet ansat i kommune eller en region efter en karriere i det private? Så kan en kommunomuddannelse med støtte fra kompetencefondene være en god indgang til at forstå det offentlige system og begreber som f.eks. kommunalfuldmagten, budgetprocesserne og arbejdsdelingen mellem politikere og administrative medarbejdere. 

Læs f.eks., hvordan Christian Kofod fik en vigtig forståelse for den offentlige forvaltning gennem sin kommunomuddannelse >> 


Har du spørgsmål? Kontakt en studievejleder

Vores dygtige team af studievejledere er altid klar til at vejlede dig, hvis du ønsker rådgivning om uddannelsesvalg eller vil høre mere om, hvordan du og dine kollegaer kan ansøge om midler fra kompetencefondene til både strategiske læringsforløb og personlig faglig udvikling.