Kompetencemidler til din kompetenceudvikling

Drømmer du om en efter- eller videreuddannelse? Så kan du komme den et skridt nærmere med midler fra enten Den Kommunale- eller Den Regionale Kompetencefond. 

Du kan søge om op til 25.000 kr. til efter- og videreuddannelse, hvis du er ansat i en kommune eller region.

De to kompetencefonde er stiftet som en del af overenskomstaftalerne. Formålet med fondene er at understøtte kompetenceudvikling i kommunerne og regionerne, så medarbejdernes kompetencer både understøtter den kommunale og regionale opgaveløsning og styrker medarbejdernes udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet. 

Line uddanner sig med støtte fra kompetencefonden

Line er lægesekretær på urologisk afdeling på Herlev Hospital. For hende var kompetencefonden en naturlig indgang til at starte på videreuddannelse. Mød Line i dette videoklip, hvor hun fortæller om, hvordan kompetencefonden har hjulpet hende i gang. Videoen er produceret af HK Kommunal.

Kompetencegivende uddannelser prioriteres

Du kan i princippet søge om tilskud alle uddannelser, men de faglige organisationer har lavet positivlister over forhåndsgodkendte uddannelser og uddannelsesniveauer. Her vægtes kompetencegivende uddannelser på akademi-, diplom- og masterniveau. Det betyder, at du blandt andet kan søge tilskud til moduler på Kommunomuddannelsen: 

Du kan søge om tilskud til moduler, hvis du ikke har benyttet dig af tilbudspligten i overenskomsten, eller hvis du har gennemført Kommunomuddannelsen, men har lyst til eller brug for nye kompetencer. Du kan både søge kompetencefonden, hvis du er ansat i en kommune, og hvis du er administrativ medarbejder i en af de fem regioner, fortæller Lene Mikkelsen, chefkonsulent for Kommunomuddannelsen hos COK. 

Det er også en god ide at gøre brug af Kompetencefonden, hvis du for nylig er blevet ansat i en kommune eller region efter en karriere i det private erhvervsliv. Der gælder andre rammer og regler i det offentlige, så hvis du skal gøre dit arbejde ordentligt, har du brug for viden om f.eks. kommunalfuldmagten, budgetprocesserne, og arbejdsdelingen mellem politikere og administrative medarbejdere. Med fx modulet Forvaltning i kommuner og regioner, og med et fagspecifikt valgfrit modul får du den viden, du har brug for for at navigere i den offentlige sektor, fortæller Marie Falkenberg, som er studievejleder på Kommunomuddannelsen i Herlev. Hun har oplevet flere studerende, som efter et sektorskifte har brugt Kommunomuddannelsen til at lære det kommunale system at kende. 

Du bestemmer selv!

Du kan vælge din helt egen kombination af valgfrie moduler, som styrker din profil og giver dig nye kompetencer. Eller du kan vælge at søge et enkelt valgfrit modul og afgangsprojektet, hvis du vil færdiggøre din Kommunomuddannelse på akademiniveau.

Vores team af studievejledere er altid klar til at vejlede dig, hvis du ønsker rådgivning om uddannelsesvalg eller vil høre mere om, hvordan flere medarbejdere kan anvende kompetencefonden til at lave strategiske læringsforløb.

Vil du vide mere om den Kommunale Kompetencefond, så kontakt din faglige organisation eller læs mere på www.denkommunalekompetencefond.dk

Vil du vide mere om Den Regionale Kompetencefond, så kontakt din faglige organisation eller læs mere på www.denregionalekompetencefond.dk

Vil du vide mere?