COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Henning Hansen: Derfor skal du med på Kattegat 2019

Henning Hansen er tovholder på Kattegat 2019 og har været med til at udvikle programmet med udgangspunkt i kommunalpolitikernes egne behov og ønsker. Han har 20 års erfaring som kommunaldirektør, og han kender til de krav og udfordringer, nye kommunalpolitikere møder i det daglige arbejde.

Vi har stillet ham tre spørgsmål om Kattegat 2019, og hvorfor du skal med. Læs svarene her:

Hvorfor er politisk ledelse vigtigt, når jeg ikke er borgmester eller udvalgsformænd?

Som medlem af kommunalbestyrelsen er man en del af kommunens samlede ledelse. Man er ansvarlig for at udvikle kommunen og dens mange serviceydelser, og i princippet er man arbejdsgiver for alle kommunens ansatte. Politisk ledelse handler ikke kun om at sidde for bordenden. Det handler også om at have visionerne og mobilisere de kræfter, der skal til for at nå dem.

Jeg har i forvejen travlt. Hvorfor skal jeg med på Kattegat 2019?

Tiden flyver afsted, når man prøver at balancere fuldtidsjob med hvervet som kommunalpolitiker. Kattegat 2019 giver dig mulighed for at stoppe op og gøre status: Hvordan er det egentlig gået? Passer virkeligheden med de forestillinger, jeg gjorde mig om det kommunalpolitiske arbejde? Er der noget i min tilgang eller min forberedelse, som jeg med fordel kan ændre? Det kan være svært at finde tid på i hverdagen, men på Kattegat 2019 er tiden sat af, og du får mulighed for at gøre det sammen med politikere fra andre kommuner, som helt sikkert kan genkende flere af dine oplevelser.

Hvad tager jeg med mig hjem fra Kattegat 2019, som jeg kan bruge i min dagligdag?

Du får inspiration fra en masse spændende oplæg og gode snakke med dine politikerkollegaer fra andre kommuner. Men det vigtigste er måske, at du laver en helt konkret handleplan for, hvordan du vil udvikle din måde at arbejde på som kommunalpolitiker. EN handleplan, som vil hjælpe dig til at holde fokus på din udvikling, også når der bliver travlt, og man får lyst til at vende tilbage til 'plejer'.

Kattegat 2019 er udviklet på baggrund af en rundspørge udsendt til samtlige kommunalpolitikere, der deltog i Kattegatforløbet i 2018. Ud fra jeres besvarelser har vi valgt at fokusere på fire temaer:

 • Den politiske ledelsesopgave
 • Samspillet mellem embedsmænd og politikere
 • Budgetlægning – politisk indflydelse – dilemmaer og muligheder
 • Hvordan går jeg til en sag?

   
På Kattegat 2019 arbejder vi casebaseret, og fokus vil være på at vidensdele, erfaringsudveksle og blive inspireret. Der vil være indlæg fra erfarne politikere og den gennemgående tovholder vil være en erfaren kommunaldirektør.

Formålet med forløbet er, at du får:

 • En dialog om udfordringer og dilemmaer i det politiske arbejde
 • Inspiration til det daglige, politiske arbejde
 • Mulighed for netværksdannelse, herunder måske møde deltagere fra Kattegat 2018.

Indsuppleret? Vi har også Kattegat til dig 

Nu udbyder COK også et Kattegat-forløb til kommunalpolitikere, som er indsuppleret efter konstitueringen i januar 2018. Kattegat for indsupplerede er et intensivt og ambitiøst forløb over to dage, hvor vi bl.a. sætter fokus på:

 • Arbejdet i en kommunalbestyrelse
 • Kommunalbestyrelsen og det politiske lederskab
 • Kommunalbestyrelsesmedlem – forventninger, udfordringer og muligheder
 • Færdselsreglerne – de formelle rammer for arbejdet i kommunalbestyrelsen
 • Styring og økonomi
 • Samspillet med borgerne
 • Samspillet med administrationen
 • Hvordan går jeg til en sag?