NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Håndtering af sygefravær for kommunale ledere

Hvordan håndterer I sygefravær hos jer? Med dette lokale forløb får I styr på de generelle regler om sygefravær og jeres egne lokale retningslinjer på området.

En forudsætning for, at man som leder kan håndtere medarbejderes fravær er, at man kender de regler og retningslinjer, man skal navigere inden for, og ved hvilke områder, der kræver særlig opmærksomhed.

På dette lokale forløb får I et indgående kendskab til de vigtigste regler, der gælder ved sygdom. Samtidig indarbejder vi jeres lokale politikker og retningslinjer om sygefravær, så I kan sikre en fælles tilgang og indsats.

Vi gennemgår forløbet i en sygefraværssag fra anmeldelse og dokumentation af sygdom til opfølgning på fravær, herunder afholdelse af samtaler og fastholdelsesinitiativer. Vi ser også på sygedagpengelovgivningens regler om mulighedserklæring, fastholdelsesplan og fasttrack-ordning og introducerer til reglerne omkring arbejdsgivers ret til sygedagpengerefusion.

Vi ser også på de forskellige aktørers roller – hvordan og hvornår bruger man erklæringer fra lægen, og hvordan kan man samarbejde med jobcentret?

Til slut kommer vi ind på regler omkring afsked i forbindelse med sygefravær og sætter fokus på særlige faldgruber i forbindelse med sygefravær, herunder problematikken omkring forskelsbehandling på grund af handicap.

Udbytte
Når I har gennemført kurset, har I værktøjerne til at håndtere et sygefraværsforløb med medarbejderne, hvor der tages højde for såvel personalejuraen som jeres lokale retningslinjer. I har også fået viden om, hvornår et ansættelsesforhold kan afsluttes som følge af de driftsforstyrrelser, sygefraværet forårsager.

Undervisere/ Oplægsholdere

På kurset underviser chefkonsulent Lotte Bryde og specialkonsulent Malene Eilsten fra KL, Jura og EU. De rådgiver dagligt kommunerne og er endvidere erfarne underviser.

Målgruppe

Kurset er et lokalt afholdt forløb målrettet ledere med personaleansvar i kommuner og regioner, der ønsker mere viden omkring håndtering af sygefravær.

Samarbejdspartner
KL- Jura og EU
Dagsprisen er excl. moms og inkl. undervisningsmateriale. Max. deltagerantal er 20. Rekvirenten afholder udgiften til lokaler, av-udstyr og forplejning samt undervisernes opholds-/transportudgifter.
Gem som favorit

Program

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag