Målgruppe

Medarbejdere, der arbejder med gennemførelse af folketingsvalg.

Gem som favorit

Er du klar til Folketings- og Europa-Parlamentsvalg?

Nå at være forberedt, inden valget udskrives!

Indhold

Folketingsvalget kan finde sted når som helst, og Europa-Parlamentsvalget falder i maj 2019.

COK udbyder derfor igen ”Er du klar til valg?”-kurset, der genopfrisker reglerne om folketings- og Europa-Parlamentsvalgene og opdaterer dig på den praktiske gennemførelse, så du er i stand til at varetage de opgaver, der ligger før, under og efter valgene.

Kurset henvender sig til både nye og erfarne medarbejdere, der arbejder med gennemførelse af valg.

Hovedpunkter i programmet

  • Retsgrundlaget for afvikling af valg, dvs. love, bekendtgørelser og vejledninger
  • Tidsfrister for valgene
  • Valg og opgaver for kommunalbestyrelsen, valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere
  • Valglister og valgkort
  • Brevstemmeafgivningen, herunder hjælp til stemmeafgivningen
  • Stemmesedler
  • Ophængning af valgplakater og retningslinjer for valgagitation
  • Afstemningen på valgdagen, herunder hjælpemidler og hjælp til stemmeafgivningen
  • Grov- og fintælling, herunder regler om bedømmelse af stemmesedler

Der bliver desuden mulighed for erfaringsudveksling med kolleger fra mange forskellige kommuner samt mulighed for at danne nye netværk.

Undervisere/ Oplægsholdere

Christine Boeskov, Valgkonsulent i Økonomi- og Indenrigsministeriet siden 2015. Arbejder udelukkende med valg. Har tidligere arbejdet med forvaltningsret og persondataret. Har bl.a. undervist på COK’s kursus ”Er du klar til kommunalvalg 2017?”

Lise Merrild Kristensen, Chefkonsulent i Jura, Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune. Har arbejdet med valg i flere år som projektleder på valgorganiseringen i Odense Kommune. Har undervist på COK’s kurser i valg, senest på kursusrækken ”Er du klar til kommunalvalg 2017”.

Berith Jensen, Chef for Jura, By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune. Har arbejdet med valg i mange år, dels som ansvarlig for valgafviklingen i Odense Kommune, dels som underviser på COK’s valgkurser.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er