Målgruppe

Kommuner, regioner og fagpersoner, som står med denne udfordring i praksis, herunder evt. implementering af koordinerende indsatsplaner.

Gem som favorit

Misbrug og psykiske lidelser: Særlig integreret indsats

Mennesker med psykiske lidelser og samtidig rusmiddelafhængighed er i mange år alt for ofte 'faldet mellem to stole'.

I dag forventes integrerede indsatser overfor disse mennesker. Det stiller krav til kommuner og regioner om at nytænke området, både ift. faglig grundforståelse, som organisatorisk og pædagogisk praksis.

Vi vil på disse dage brede feltet ud og se på, hvordan vi fra det nuværende udgangspunkt kan udvikle området i den retning, der forventes fra bl.a. ministeriernes side.

Formålet er at kvalificere videns- og metodegrundlaget for kommunernes strategiske og praktiske udvikling ift. integrerede indsatser for mennesker med dobbeltdiagnose samt at give et indblik i strategiske og metodemæssige tilgange.

Viden om feltets natur:

  • Hvad kendetegner mennesker med såvel psykiatriske diagnoser som rusmiddelafhængighed?
  • Hvilke pædagogiske og tilbudsmæssige strategier passer til gruppen?
  • Hvor er mulighederne og faldgruberne?
  • Hvordan kan vi udvide vores forståelse af, hvad behandling er?
  • Hvad er de organisatoriske udfordringer og muligheder, internt i kommunen og ift. regionspsykiatrien?
  • Hvilke strategiske og metodemæssige tilgange kan vi sætte i spil?
Undervisere/ Oplægsholdere

Underviser er cand.psych. Steen Guldager, Socialpsykologisk Center, VISOspecialist, tidligere bl.a. centerleder i Aarhus Kommune, med mange års samarbejde med KL, samt deltagelse i en lang række arbejdsgrupper i Social- og Sundhedsministerierne og -styrelserne ift. udvikling af dette felt.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er