Certificeringer

Nedenfor finder du COKs certificeringer til moduler i offentlig ledelse på diplomniveau. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til certificeringer eller til diplomuddannelsen i offentlig ledelse (DOL).

Grundmoduler – ny ordning

Grundmoduler – gammel ordning

Modulet udgår med ny bek. af 01.09.18. Udbydes indtil 31.11.21

Modulet udgår med ny bek. af 01.09.18. Udbydes indtil 31.11.21

Modulet udgår med ny bek. af 01.09.18. Udbydes indtil 31.11.21

Modulet udgår med ny bek. af 01.09.18. Udbydes indtil 31.11.21

Modulet bliver med ny bek. Af 01.09.18 til et valgmodul og skifter navn til Viden og innovationsledelse

Modulet bliver med ny bek. af 01.09.18 til et valgmodul og skifter navn til Ledelse og styring i politisk styrede organisationer

Valgmoduler

Generelle valgmoduler

Modulet bliver med ny bek. af 01.09.18 til et valgmodul og skifter navn til Ledelse og styring i politisk styrede organisationer

Modulet skiftede med ny bek. af 01.09.18 navn fra Ledelse af ekstern kommunikation og pressehåndtering

Modulet skiftede med ny bek. af 01.09.18 navn fra Ledelse af forandringsprocesser

Modulet skiftede med ny bek. af 01.09.18 navn fra Ledelse af aktivt medborgerskab

Modulet skiftede med ny bek. af 01.09.18 navn fra Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser med fokus på perspektivskifte

Modulet skiftede med ny bek. af 01.09.18 navn fra Ledelse og ledelsesfilosofi

Modulet udgår med ny bek. af 01.09.18. Udbydes indtil 31.11.21

Modulet udgår med ny bek. af 01.09.18. Udbydes indtil 31.11.21

Modulet udgår med ny bek. af 01.09.18. Udbydes indtil 31.11.21

Modulet splittes med ny bek. Af 01.09.18 i to moduler. Udbydes indtil 31.11.21

Modulet bliver med ny bek. Af 01.09.18 til et valgmodul og skifter navn til Viden og innovationsledelse

Skolespecifikke valgmoduler


Dagtilbudsspecifikke valgmoduler

Modulerne Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS) og Skoleledelse (5 ECTS) indgår som valgmoduler i skolelederuddannelse på diplomniveau. Læs mere >>

Specialemoduler

Specialemodul – skoleledelse (15 ECTS) indgår som specialemodul i skolelederuddannelsen på diplomniveau. Læs mere >>