Målgruppe

Kurset er for erfarne byggesagsbehandlere i kommunerne. Det er et krav at man har minimum 1½ års erfaring.

Kursusdatoer
 • Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
  18.08.2020 kl. 09:00 - 20.08.2020 kl. 13:30
Datoer
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
18.08.2020 kl. 09:00 - 20.08.2020 kl. 13:30
Pris: 10.825 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning og overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist30.06.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Byggesagsbehandling - kontrol og service (modul 2)

Når service, samarbejde og myndighedsbehandling skal forenes

Fremtidens byggesagsbehandler skal mestre nye roller – fordi du som byggesagsbehandler er en central aktør som fremtidens velfærdsinnovatør.

Fremtidens byggesagsbehandler skal mestre at navigere indenfor lovgivningens rammer og samtidig være sparrings og dialogpartner med forvaltningsloven som dit kompas.

Dette modul sætter fokus på dette spændingsfelt samtidig med, at vi går i dybden planloven og dennes kobling med byggeloven.
Vi arbejder desuden med juraen i de skønsmæssige afgørelser og konsekvenser, herunder ansvarregler og de kommunale konsekvenser heraf.

Vi gør opmærksom på at det er et krav, at man har minimum 1½ års erfaring for at deltage i dette modul.

Bemærkninger
Da der på kurset også lægges vægt på den praktiske opgaveløsning, bedes du medbringe en bærbar PC.
Du bedes medbringe bygningsreglementet BR, byggeloven, planloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven

Uddannelsen har en overbygning:
Byggesagsbehandling - videregående, som du kan tage, når du er blevet en erfaren og habil byggesagsbehandler. Det fulde udbytte af overbygningen kræver som min. 3 års erfaring med kommunal byggesagsbehandling.

Om modul 1 og 2
Uddannelsen Byggesagsbehandleren er en grundlæggende uddannelse, hvor du får styr på det formelle grundlag for god og korrekt byggesagsbehandling. Uddannelsen består af 2 moduler:
Byggesagsbehandling - grundlæggende (modul 1) og Byggesagsbehandling kontrol og service (modul 2). Modulerne kan tages uafhængigt af hinanden, men det anbefales at tage dem i nævnte rækkefølge.

Undervisere/ Oplægsholdere

Kurset er tilrettelagt i samarbejde med Forum for Danske Bygningsmyndigheder.

Underviserne Faglig koordinator Jan K. Olesen, Chefkonsulent Lisbet Lorenzen og Byggesagsbehandler Thomas G. Frydensbjerg

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:00
  Ankomst, kaffe/te og rundstykker
 • 09:30
  Velkomst/præsentation
  v/ Byggesagsbehandler Thomas G. Frydensbjerg, Herning Kommune
 • TEMA: Jura i byggesagsbehandling
 • 09:45
  Forvaltningsret
  - forvaltningsrettens betydning for byggesagsbehandlingen

  Chefkonsulent Lisbet Lorenzen, Københavns Kommune
 • 10:45
  Kaffepause
 • 11:00
  Forvaltningsret - fortsat
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Forvaltningsret (fortsat)
 • 13:30
  Gruppearbejde 1
 • 14:10
  Plenum, gruppearbejde 1
 • 14:30
  Kaffepause
 • 14:45
  Landzoneadministration
 • 16:15
  Gruppearbejde 2
 • 17:00
  Kaffe og snack
 • 17:15
  Plenum, gruppearbejde 2
 • 17:45
  Kobling byggelov og planlov
  - kommuneplanrammer, lokalplaner og servitutters betydning for byggesagsbehandlingen

  Chefkonsulent Lisbet Lorenzen
  Teamleder Jan K. Olesen, Aarhus Kommune
 • 19:15
  Detailhandel
  v/ Byggesagsbehandler Thomas G. Frydensbjerg, Herning Kommune
 • 20:00
  Middag
Dag 2
 • 07:30
  Morgenmad
 • 08:30
  Gruppearbejde 3
 • 09:15
  Plenum, gruppearbejde 3
 • 09:45
  Skønsmæssige afgørelser
  - Betingeser for at skønne
  - Afgørelsernes udformning, begrundelser og høringer
  Chefkonsulent Lisbet Lorenzen
  Teamleder Jan K. Olesen
 • 10:15
  Kaffepaue
 • 10:30
  Skønsmæssige afgørelser (fortsat)
 • 12:00
  Frokost
 • 13:30
  Skønsmæssige afgørelser (fortsat)
 • 14:00
  Gruppearbejde 4
 • 14:45
  Kaffepause
 • 15:00
  Plenum, gruppearbejde 4
 • 15:30
  Klage- og ansvarsregler
  - mulighederne for at få prøvet vores afgørelser og vores vejledning herom
  - kommunens ansvar, når vi begår fejl, og konsekvenserne af fejl.

  Chefkonsulent Lisbet Lorenzen
  Teamleder Jan K. Olesen
 • 17:00
  Kaffe/te og snack
 • 17:15
  Ansvarsregler (fortsat)
 • 17:45
  Gruppearbejde 5
 • 18:25
  Plenum, gruppearbejde 5
 • 18:45
  Tema-afrunding/opsamling
  Opsamling

  Chefkonsulent Lisbet Lorenzen
  Teamleder Jan K. Olesen
 • 19:15
  Middag
Dag 3
 • 07:30
  Morgenmad
 • 08:30
  TEMA: Byggesagsbehandlerens nye myndighedsrolle - fremtidens myndighedsrolle
  Bygningsmyndighedsrolle
  - Byggelovens historie og formål
  - Hvilken rolle har bygningsmyndigheden i dag

  Den nye myndighedsrolle

  Bygningsreglement 2018
  - Forhåndsdialog
  - Ansøgningsmateriale
  - Brand- og konstruktionsklasse
  - Tekniske emner

  Gruppearbejde 1 - Ansøgning, indplacering i brand- og konstruktionsklasse

  Bygningsreglement 2018
  - Sagsbehandling ? den nye myndighedsrolle
  - Færdigmelding

  Gruppearbejde 2 - Færdigmelding - Dokumentationsniveau for tekniske emner

  Bygningsreglement 2018
  - Stikprøvekontrol
  Byggesagsbehandler Thomas G. Frydensbjerg, Herning Kommune
 • 12:30
  Evaluering og afrunding
 • 13:00
  Frokost og afrejse
 • Ret til programændringer forbeholdes!

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er