Brug kompetencemidlerne strategisk på din arbejdsplads

Fra selvvalgte moduler - til velvalgte moduler!

Vi tilbyder også skræddersyede læringsforløb afholdt i den enkelte organisation eller enkelte afdeling, hvor hele eller dele af personalegrupper er en del af fx et modul, og hvor helt lokale og praksisnære problemstillinger er i fokus. Kompetencefondsmidlerne kan altså også ses som velvalgte strategiske midler til at skabe øget lokalt fokus på fx digitalisering af afdelingen, inklusion i institutionen eller arbejdet med teams i organisationen – mulighederne er mange.

Vi hjælper gerne! Du er meget velkommen til at kontakte chefkonsulent Martin Nielsen på 87796379 eller mn@cok.dk. 

Læs mere om, hvordan du søger midler til kompetencegivende uddannelse >>

Vi tilbyder uafhængig og vederlagsfri sparring og rådgivning om at ’strikke’ præcis det formelle komptencegivende modul sammen, som rammer jeres behov og har den største effekt for jeres hverdag og praksis. Ud fra en drøftelse kommer vi med forslag og idéer til et læringsforløb, der er skræddersyet til organisationens mål og strategier.

Fordele ved et skræddersyet læringsforløb fra COK:
 
  • Kompetenceudviklingen kan kobles til organisationens mål og strategier.
  • Det interne samarbejde styrkes.
  • Følsomme og fortrolige emner kan behandles i en lukket kreds.
  • Flere medarbejdere får et kompetenceløft på samme tid.
  • Kompetenceudviklingen kan foregå fleksibelt og indpasses i forhold til arbejdsopgaverne.