COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd

Hvad ved vi egentlig om børn, der krænker andre børn? Hvilke faktorer har betydning for udviklingen af seksuelle adfærdsforstyrrelser?

Børn med seksuelt bekymrende adfærd har det tilfælles, at de tidligere i deres liv har haft udfordringer i det relationelle, og fælles er ofte også manglende tilpasning og trivsel i opvæksten.

Kønsfordeling: 90% drenge og 10% piger
Gennemsnitsalder ved første krænkelse:11,9 år
44% er anbragt uden for hjemmet
63% går i specialklasse eller på specialskole!!!
– Kilde Januscentret.

Hvordan forebygger vi, at børn udsættes for overgreb fra andre børn?

Du vil på kursusdagen få viden om:

 • Børns seksualitet og bekymrende seksuel adfærd
 • Forebyggelse af vold og seksuelle overgreb
 • At tale med børn om seksuelle overgreb
 • Grooming
 • Professionelles arbejde med seksuelle overgreb

Dagen indeholder oplæg, praktiske øvelser og dialog. Deltagerne skal være aktive og bidrage med sig selv både som fagperson og med personlige erfaringer.

Læs også rapport: Institutioner overser tegn på overgreb mod børn https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/analyse-af-kommunernes-praksis-pa…

Undervisere/ Oplægsholdere

Marianne Gutte, Klinisk sexolog fra Dansk Forening for Klinisk Sexologi og Psykoterapeut fra Hildebrandt Instituttet og Århus Psykoterapeutisk Institut. Privat praktiserende Sexolog og underviser på blandt andet Medicinstudiet og Sygeplejeuddannelsen. Mange års erfaring som pædagog og som konsulent i Socialstyrelsen, i arbejdet med udsatte grupper.

Målgruppe

Kurset er rettet mod pædagogiske medarbejdere på botilbud, familiebehandlere, plejefamilier og andre som arbejder med børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd.

Kursusdatoer
 • COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  10.06.2021 kl. 08:30 - kl. 15:45
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  04.11.2021 kl. 08:30 - kl. 15:45.
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
10.06.2021 kl. 08:30 - kl. 15:45
Pris: 2.850 kr.
Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist10.05.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 09:00
  Velkomst
 • 09:10
  Program for dagen
  BØRN OG SEKSUALITET - SEKSUEL DANNELSE
  Barneseksualitet - overgangen til voksen seksualitet
  Hvor går grænsen imellem sund og usund seksualitet

  HVAD ER FOREBYGGELSE NÅR VI TALER OM VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB?
  Hvorfor forebygge?
  Hvad skal vi forebygge?
  Hvordan skal vi forebygge?

  BØRNS SEKSUALITET OG BEKYMRENDE SEKSUEL ADFÆRD
  Børn/Unge med grænseoverskridende adfærd

  BARRIERER OG TVIVL NÅR VI MØDER OVERGREB
  Den Professionelle tvivl
  Personlige barrierer - Forhold til egen seksualitet
  Faglige barrierer

  ORGANISATORISKE BARRIERER TEGN OG REAKTIONER HOS BØRN OG UNGE
  Viden om, hvilke tegn og reaktioner hos børn, der kan være udtryk for overgreb.

  GROOMING
  En krænkers grænsenedbrydning af et offer

  AT TALE MED BØRN OM SEKSUELLE OVERGREB
  Viden om børns barrierer i forhold til at tale om seksuelle overgreb
  Viden om, hvordan vi kan have særlig opmærksom på børns udsagn, prøveballoner og hvordan vi møder barnet i samtalen.
 • 12:00
  Frokostpause
 • 12:45
  Programmet - fortsat
 • 15:30
  Opsamling og evaluering
 • 15:45
  Kursusdagen slut

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er