COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Bestyrelse

COK er tegnet som en forening, der er ejet af KL. COKs medlemmer er dermed alle kommuner, der er medlem af KL.  

COK og Danske Regioner har indgået en samarbejdsaftale, således at COK også kan betjene regionerne med kompetenceudvikling. COK er oprindelig stiftet i 2003 af Amtsrådsforeningen, KL samt Københavns og Frederiksberg Kommuner.  

COKs bestyrelse

  • Tidligere direktør Per B. Christensen (konstitueret formand)

  • Kommunaldirektør Christine Brochdorf, Egedal Kommune

  • Kommunaldirektør Lasse Jacobsen, Viborg Kommune

  • Kommunaldirektør Niels Nybye Ågesen, Vejle Kommune

  • Lektor Dorthe Pedersen, Institut for Ledelse, politik og filosofi, CBS

  • Chef Rene Nielsen, Hedensted Kommune

  • Social-, job- og sundhedsdirektør Mette Heidemann, Roskilde Kommune

  • Formand Lene Roed, HK Kommunal, Observatør Forhandlingsfællesskabet

To medarbejderrepræsentanter 

  • Chefkonsulent Hanne Lykke, COK
  • Chefkonsulent Lasse Karlberg, COK