Bestyrelse

COK er tegnet som en forening, der er ejet af KL. COKs medlemmer er dermed alle kommuner, der er medlem af KL.  

COK og Danske Regioner har indgået en samarbejdsaftale, således at COK også kan betjene regionerne med kompetenceudvikling. COK er oprindelig stiftet i 2003 af Amtsrådsforeningen, KL samt Københavns og Frederiksberg Kommuner.  

COKs bestyrelse

  • Direktør Kristian Heunicke, KL (formand)

  • Per B. Christensen (næstformand)

  • Kommunaldirektør Christine Brochdorf, Furesø Kommune

  • Kommunaldirektør Lasse Jacobsen, Viborg Kommune

  • Lektor Dorthe Pedersen, Institut for Ledelse, politik og filosofi, CBS

  • Kommunaldirektør Niels Nybye Ågesen, Vejle Kommune

  • Formand Bodil Otto, HK Kommunal, Observatør KTO

To medarbejderrepræsentanter 

  • Chefkonsulent Hanne Lykke, COK