Målgruppe

Pædagoger, lærere, socialrådgivere, behandlere, pleje- og aflastningsfamilier, klubpersonale, støtte-kontaktpersoner og mange flere.

Kursusdatoer
 • Aarhus, COK Midt, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  05.11.2019 kl. 08:30 - kl. 15:30
Datoer
Aarhus, COK Midt, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
05.11.2019 kl. 08:30 - kl. 15:30
Pris: 2.850 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist05.10.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Angst hos børn og unge

Et kursus for dig, der møder børn, unge og familier hvor angst er - eller er på vej til at blive - en belastende del af hverdagen.

Lær hvordan du kan genkende og forstå angst hos børn og unge samt modtag inspiration til, hvordan du som professionel kan hjælpe børn og unge på vej mod et mindre angststyret liv.

Angst har mange ansigter, og opstår på baggrund af en lang række forskellige årsager, men fællesnævneren for alle angsttyper er, at det påvirker både barnet/den unge og omgivelserne negativt. Ubehandlet angst kan hindre skolegang, social og personlig trivsel og udvikling hos barnet/den unge, og en tværfaglig forståelse af angst kan derfor have afgørende betydning for det enkelte barns eller unges muligheder for hjælp.

Kurset introducerer dig for en bred indsigt i de særlige faktorer, der er gældende for børn og unge med angst, og giver en øget forståelse for de elementer, der er i spil for både barnet, den unge og familien. Dertil præsenteres du for en række konkrete og let anvendelige samtale- og støtteredskaber fra det meget populære program Cool Kids, der med fordel kan bruges af tværfagligt personale i konkrete situationer, hvor samtalen omhandler angst.

Sigtet med kurset er ikke at gøre dig til en mini-psykolog, men at klæde dig på til at håndtere angstproblematikker på en professionel måde. I fællesskab vil vi forsøge at finde ud af, hvad der er din opgave, og hvornår der er brug for at du sender opgaverne videre til f.eks. en psykolog.

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviser er psykolog Nina Pedersen, UngLiv.
Nina Pedersen, Cand. Psych. er uddannet på Århus Universitet, og arbejder til dagligt ved UngLiv.dk Kognitiv Center, hvor hun ofte møder børn og unge med angst. Nina arbejder både med de manualbaserede gruppeprogrammer, Cool Kids og Chilled, samt grundlæggende kognitive samtaleforløb. Nina har en stor erfaring med forældreinddragelse, samt samarbejde med forskellige fagperson i barnets eller den unges netværk. Ud over hendes arbejde i klinikken, har hun været fast tilknyttet på et gymnasium som psykolog og har undervist en lang række fagpersoner i forskellige problematikker indenfor børn og unge området.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 08:30
  Kaffe, te og brød
 • 09:00
  Velkomst og præsentation
 • 09:15
  Angst hos børn og unge
  Udviklingspsykologiske faktorer
  Hvordan opstår angst?
  Hvad er angst: Eksempler på forskellige typer:
  Separations, fobisk, panik, socialangst og OCD
  Forskellige symptomer og adfærdsmønstre s.f.a. angst
 • 10:15
  Børn: Behandlingsformer, konkrete redskaber og prognoser
  Vigtige tegn hos barnet/familien
  Individuel og gruppebaseret behandling.
  Inddragelse af familien og netværket.
  Konkrete redskaber
 • 11:00
  Øvelse: Dæmpere og Trappestige
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Unge: behandlingsformer, konkrete redskaber og prognoser
  Vigtige tegn hos den unge/familien/sociale relationer
  Individuel og gruppebaseret behandling
  Inddragelse af familie og netværk.
  Konkrete redskaber
 • 13:30
  Øvelse: Analyse, Fokusskifte og Hjælpeskema
 • 14:30
  Forebyggende pædagogik
 • 15:00
  Implementering: Hvad bliver brugbart fx i familiearbejdet?
 • 15:15
  Opsamling
 • 15:30
  Kurset slut

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er