Udviklingsforløb i Næstved understøtter ny aktiverings- og styringsstrategi

25.09.2017
Beskæftigelse
Medarbejderne fra Center for Arbejdsmarked i Næstved Kommune deltager her i efteråret i forløbet ”Kompetenceudvikling i CAM”, som bliver varetaget af COK. Forløbet bygger på en forudgående analyse, der har kortlagt sammenhængen mellem implementering af ny strategi og medarbejdernes kompetencebehov.
Læs nyhed

COK efterlyser kommuner, der har modet til at gå nye veje på dagplejeområdet

21.09.2017
Børn og unge
I COK får vi idéer. Nogle endda så gode at de bare må føres ud i livet. Én af de idéer vi godt kunne tænke os at udvikle sammen med en eller flere kommuner, er kompetenceudvikling af dagplejen.
Læs nyhed

Bedre ydelser for færre penge: Hvordan løser den offentlige leder den problematik?

19.09.2017
Innovation
Ledelse
Kalder innovation i det offentlige på en anden type ledelse? Det spørgsmål stillede jeg mig selv under årets Innovationssommerskole i Vejle. Én ting står klar for mig efter sommerskolens afslutning: Innovative løsninger vil, ud fra mit perspektiv, få en solid start, hvis lederne giver en tilpas forstyrrelse og har en åbenhed for nye og anderledes samarbejdskonstruktioner på tværs af fag- og sektorgrænser.
Læs nyhed

Konsulentuddannelse styrker proceskompetencer

18.09.2017
I et samarbejde med COK uddanner Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune tilbage i 2016 et hold interne konsulenter i procesledelse og facilitering. I foråret 2017 har endnu et hold konsulenter afsluttet uddannelsen, og forvaltningen begynder nu at mærke effekten.
Læs nyhed

Hvis psykisk robusthed er løsningen, hvad er så problemet?

15.09.2017
Psykisk robusthed optræder alle steder for tiden. I konsulenthusenes markedsføringsmateriale om vejen til et bedre arbejdsliv, i jobannoncerne, hvor psykisk robusthed er endnu et krav til den offentligt ansatte eller i et af de utallige debatindlæg fra fagfolk, der med hver sin tilgang problematiserer og nedgør idéen om psykisk robusthed.
Læs nyhed

Sådan skaber du høj kvalitet og tydelig ledelse i kommunens dagtilbud

13.09.2017
Regeringen har netop iværksat en række aktiviteter, der skal styrke landets dagtilbud og skabe høj kvalitet og tydelig ledelse. Tre moduler på diplomniveau kan styrke ledere i dagtilbud.
Læs nyhed

Kommunerne foretrækker COK

12.09.2017
Som kommunernes egen forening og læringspartner er COK stolte af, at vi igen i år er kommunernes foretrukne uddannelses- og kursusudbyder. Kommunerne vurderer COK til at have det bedste omdømme, og hele 92% af de kommuner, som har anvendt COK i 2016, er positivt indstillede over for at anvende COK igen. Det viser benchmarkundersøgelsen ”Det danske kursusmarked”, som Voxmeter gennemfører hvert år.
Læs nyhed

Pladsanvisningen styrker kontakten til borgerne

12.09.2017
I Hillerød Kommune praktiserer pladsanviser Aase Tangaa Styrket Borgerkontakt i sit daglige arbejde. I sin kontakt med borgerne er det vigtigt, at Aase Tangaa er lyttende, samtidig med at hun får forældrene til at forstå de reelle muligheder for børnepasning.
Læs nyhed

Sparringssamtaler skaber værdi for erfarne projektledere

05.09.2017
Tilbage i juni afsluttede Varde Kommune et 1-årigt forløb henvendt kommunens projektledere. Forløbet var ikke bygget op som et klassisk uddannelsesforløb, men bestod primært af en række sparringssamtaler, hvor fokus var på projektledernes aktuelle udfordringer.
Læs nyhed

Odense Kommune er på forkant med pædagogisk ledelse

05.09.2017
Med en ny diplomuddannelse i pædagogisk ledelse er Odense Kommune på én og samme tid på forkant med nationale anbefalinger til fremtidens skolelederuddannelse og et lokalt generationsskifte blandt skole- og dagtilbudslederne.
Læs nyhed