Besøg samskabelse.cok.dk

Find os på facebook

Kommunomuddannelserne på akademiniveau

Som ansat i en kommune eller region skal du flytte med, når den offentlige sektors opgaver og ansvar flytter sig – og nøglen er videreuddannelse. 

Med Kommunomuddannelsen på akademiniveau får du: 

  • En kommunalfaglig videreuddannelse, der matcher dine og din arbejdsgivers behov
  • Faglige og metodiske kvalifikationer til at analysere og vurdere kommunale og regionale administrative problemstillinger
  • Kompetencer til at foretage selvstændig og korrekt sagsbehandling
  • Kompetencer til at indgå i ledelses- og samarbejdsrelationer
  • En uddannelse som er specialdesignet til ansatte i kommuner og regioner
  • Studievejledere som er tilstede på alle undervisningssteder, så de kan rådgive dig om studievalg og eksamen og vejlede dig i forbindelse med tilmelding og aflevering af opgaver
  • En fleksibel uddannelse med mere end 15 forskellige valgfrie moduler, så du kan tone uddannelsen til dine daglige opgaver og din karriereudvikling
  • En uddannelse som er adgangsgivende til en lang række uddannelser på diplomniveau. 

 

Vil du vide mere?

Nord:

Studievejleder Mette Ranum Laustsen

T: 8779 6374

 

E: mrl@cok.dk

Midt:

Studievejleder Helle Kristensen

T: 8779 6366

 

E: hk@cok.dk

Syd:

Studievejleder June Elgin Jensen

T: 8779 6326

 

E: jej@cok.dk

Fyn/Sjælland:

Studievejleder Pia Rosenberg Otzen

T: 8779 6341

 

E: pro@cok.dk

Hovedstaden/Sjælland:

Studievejleder Anne Caroline Røigaard

T: 8779 6355

 

E: acr@cok.dk

Hovedstaden/Sjælland:

Studievejleder Marie Falkenberg

T: 8779 6320

 

E: mf@cok.dk