Aktuelle tilbud fra COK

Find os på facebook

Kommunomuddannelsen på akademiniveau

Kommunomuddannelsen på akademiniveau er en del af videreuddannelsessystemet for voksne, og den giver dermed adgang til en lang række uddannelser på diplomniveau.

 

Tilmeldingsfrist

Fristen for tilmelding til hold i forårssemesteret er  15. november.
Fristen for tilmelding til hold i efterårssemesteret er 15. april.

DU KAN DOG TILMELDE DIG, SÅ LÆNGE DER ER PLADS PÅ DET ØNSKEDE HOLD.

Med Kommunomuddannelsen får du:

  • En kommunal- og regionalfaglig uddannelse, der kan sammensættes sådan, at dine og din arbejdsgivers eksisterende og kommende behov for bestemte kvalifikationer dækkes.
  • Faglige og metodiske kvalifikationer til at kunne analysere og vurdere problemstillinger i den kommunale og regionale administration. 
  • Kompetencer til at foretage selvstændig og korrekt sagsbehandling. 
  • Kompetencer til at indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige relationer i den kommunale og regionale organisation. 

Sammensætning og omfang

Kommunomuddannelsen er opbygget af 3 obligatoriske moduler og 2 valgfrie moduler, og afsluttes med et afgangsprojekt. 
Uddannelsen har 4 spor – Almenlinjen, Social- og beskæftigelseslinjen og Økonomilinjen, som alle har samme obligatoriske moduler og endeligt en selvstændig linje Sundhedskommunom med egne obligatoriske moduler.

Du bestemmer selv i hvilken rækkefølge, du ønsker at tage de enkelte moduler, dog skal du have bestået både de 3 obligatoriske moduler og de 2 valgfrie moduler, før du kan skrive dit afgangsprojekt.
Du skal færdiggøre uddannelsen i løbet af seks år, hvis du ønsker adgang til diplomniveauet.

Omfanget svarer til 60 ECTS-point (1 års heltidsuddannelse) og man kan gennemføre uddannelsen over to-tre år med en ugentlig undervisningsdag. Uddannelsen skal gennemføres inden for 6 år.

 

Tæt knyttet til den kommunale- og regionale verden

Modulerne og undervisningsmaterialet udvikles i samarbejde med kommunale fagspecialister og ajourføres løbende for at sikre en tæt sammenhæng mellem det daglige arbejde og den teori, der undervises i. Underviserne er praktikere fra kommuner og regioner.

 

Vil du vide mere?

Nord:

Studievejleder Mette Ranum Laustsen

T: 8779 6374

 

E: mrl@cok.dk

Midt:

Studievejleder Helle Kristensen

T: 8779 6366

 

E: hk@cok.dk

Syd:

Studievejleder Line Trägårdh Skipper

T: 8779 6381

 

E: ls@cok.dk

Fyn:

Studievejleder Maibrit Baagøe Schmidt

T: 8779 6341

M: 6162 2679

E: mbs@cok.dk

Sjælland:

Studievejleder Birgitte Rishøj Østergaard

T: 8779 6377

 

E: broe@cok.dk

Hovedstaden:

Studievejleder Anne Caroline Røigaard

T: 8779 6355

 

E: acr@cok.dk

Hovedstaden:

Studievejleder Marie Falkenberg

T: 8779 6320

 

E: mf@cok.dk

Credits