Aktuelle tilbud fra COK

Find os på facebook

Kommunomuddannelserne på akademiniveau

Som ansat i en kommune eller region skal du flytte med, når den offentlige sektors opgaver og ansvar flytter sig – og nøglen til udvikling er videreuddannelse. 

Med Kommunomuddannelsen på akademiniveau får du: 

 • En kommunalfaglig videreuddannelse, der matcher dine og din arbejdsgivers behov
 • Faglige og metodiske kvalifikationer til at analysere og vurdere kommunale og regionale administrative problemstillinger
 • Kompetencer til at foretage selvstændig og korrekt sagsbehandling
 • Kompetencer til at indgå i ledelses- og samarbejdsrelationer
 • En uddannelse som er adgangsgivende til en lang række uddannelser på akademiniveau. 

Derfor skal du vælge Kommunomuddannelsen

Der er mange gode grunde til at vælge Kommunomuddannelsen, når du skal videreuddanne dig: 
 • Kommunomuddannelsen er specialdesignet til ansatte i kommuner og regioner
 • Underviserne kender din virkelighed – og refererer til den
 • Vi har studiecentre i hele landet, så undervisningen foregår nær dig
 • Vores studievejledere er tilstede på alle vores undervisningssteder, så de kan rådgive dig om studievalg og eksamen og vejlede dig i forbindelse med tilmelding og aflevering af opgaver
 • Med mere end 15 forskellige valgmoduler kan du tone uddannelsen til dine daglige opgaver og din karriereudvikling
 • Uddannelsen er fleksibel, så du kan tage moduler i den rækkefølge, du har lyst til. 

 

Vil du vide mere?

Nord:

Studievejleder Mette Ranum Laustsen

T: 8779 6374

 

E: mrl@cok.dk

Midt:

Studievejleder Helle Kristensen

T: 8779 6366

 

E: hk@cok.dk

Syd:

Studievejleder June Elgin Jensen

T: 8779 6326

 

E: jej@cok.dk

Fyn/Sjælland:

Studievejleder Pia Rosenberg Otzen

T: 8779 6341

 

E: pro@cok.dk

Hovedstaden/Sjælland:

Studievejleder Anne Caroline Røigaard

T: 8779 6355

 

E: acr@cok.dk

Hovedstaden/Sjælland:

Studievejleder Marie Falkenberg

T: 8779 6320

 

E: mf@cok.dk