Bedre forståelse for ’den anden side’ skaber motivation for at hjælpe flygtninge i job

En ændring i integrationsloven betyder, at asylcentre og jobcentre fremover systematisk skal udveksle information om brugernes muligheder for at indgå i arbejdsmarkedet. 16 medarbejdere fra Asylcenter Vesthimmerland var på kursus for at skabe motivation og få større forståelse for jobcentrenes del af arbejdet.

Katharina Moselund er udviklingskonsulent i Asylcenter Vesthimmerland. Sammen med 15 kollegaer deltog hun i efteråret i kurset Få flygtninge og familiesammenførte i job. Formålet var at skabe fælles klangbund og motivation for en række nye opgaver, som for nylig er tilfaldet asylcentrene. 

“Med den nye lovgivning skal vi lave overleveringsdokumenter på alle asylansøgere, når de overgår til jobcenteret. Før er dette kun sket sporadisk, men nu er der fælles retningslinjer for, hvad der skal videresendes. Det giver asylcenterets medarbejdere en ekstra arbejdsopgave, og vi havde brug for at skabe den rette motivation”, fortæller Katharina Moselund om årsagen til, at de sammen tog på kursus.  

Overleveringsdokumenterne sikrer, at jobcentrene har så meget relevant information om brugerne som muligt. Det kan f.eks. være kompetenceafklaringer eller anbefalinger, hvis brugeren har deltaget i aktiviteter. Hvis jobcentrene kender brugernes baggrund allerede inden de kommer til kommunen, har de et bedre udgangspunkt, fortæller Katharina Moselund. 

Forståelse for hele processen

“Tidligere har der ikke været den store tradition for samarbejde mellem asylcentre og jobcentre. Asylfasen har været en venteplads, men nu er vi blevet inkorporeret. Vi ville gerne give asylcenterets medarbejderne en helhedsorienteret oplevelse af, hvad der sker ‘på den anden side’”, fortæller Katharina Moselund. 

I asylfasen arbejder man ikke direkte med at få flygtninge i job. Men den nye lovgivning giver asylcentrene mulighed for at lave et fundament, jobcentrene kan arbejde videre på, når brugerne kommer til kommunen. 

“Tidligere har fokus i høj grad været på sprogudvikling. I dag handler det mere om at forstå den danske kultur og især arbejdsmarkedets regler. Vi kan forberede dem på den jobkultur, de møder, når de kommer ud i kommunen. Det er motiverende for den opgave, at vi samtidig kan beskrive vores tiltag og hvilke aktiviteter, brugeren har deltaget i, så kommunerne har bedre overblik over hvilke kompetencer, brugerne har med sig”, fortæller Katharina Moselund.  

For medarbejderne i Asylcenter Vesthimmerland gav kurset Få flygtninge og familiesammenførte i job fornyet energi og en helhedsforståelse for den proces, de er en del af. 

“Før var det svært for medarbejderne at finde motivation til at bruge timer på at udarbejde og overlevere dokumenter, de ikke selv skulle bruge. Kurset satte fokus på, hvordan vi kan gøre en forskel for brugerne ved at gøre det korrekt. Vi er også blevet tydeligere på, hvad vi kan svare, når beboere spørger ind til, hvad der sker, når de kommer videre fra asylcenteret. Forløbet gav os nogle strukturer, så vi kan give dem et mere kvalificeret svar”, fortæller Katharina Moselund. 

Samarbejde kræver gensidig tillid

Asylcenter Vesthimmerland Kommune drives af Vesthimmerland og består af en administration, tre asylcentre og to børnecentre. Som udviklingskonsulent er Katharina Moselund ofte inde over, hvis der kommer ny lovgivning og der skal udarbejdes retningslinjer på tværs af centrene. Hun har arbejdet med implementering af nye procedurer for overgivelsesdokumenter og er optaget af, hvordan vi skaber en bedre kommunikation mellem asylcentre og jobcentre. 

”Samarbejdet er nyt for begge parter, og det er to forskellige kulturer, der nu skal blive bedre til at snakke sammen. Der er f.eks. en tendens til, at kommuner vurderer brugerne som aktivitetsparate, mens vi vurderer dem som jobparate. Vi ser simpelthen nogle andre ressourcer i dagligdagen. Jo mere af den viden, vi kan give videre til kommunen, desto bedre muligheder har kommunen for at hjælpe brugeren. Men det kræver gensidig tillid og en enighed om, hvad der skal udarbejdes, så informationen er brugbar og valid, og så man ikke laver dobbeltarbejde”, afslutter Katharina Moselund.  

Få flygtninge og familiesammenførte i job

Vi sætter fokus på, at du som medarbejder i jobcentret og/eller integrationsindsatsen samt asylcentret får den nødvendige viden og værktøjer til at få flygtninge og familiesammenførte i arbejde.

Se detaljer