NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Sorgforståelse og –støttesamtaler i arbejdet med voksne og ældre efterladte

Få større indblik i og viden om sorgforståelse, sorgreaktioner, sorgstøtte og henvisningsmuligheder og bliv klædt på sorgstøttesamtaler med voksne og ældre efterladte.

Kurset består af to overordnede emner:
Kursusdag 1: Sorgforståelse og sorgreaktion hos voksne og ældre efterladte.
Kursusdag 2: Sorgstøttesamtaler med voksne og ældre efterladte.

Du kan deltage begge dage eller kun dag 1.

Indhold

På kursets dag 1 vil du blive præsenteret for følgende emner:

 • Aldersrelaterede udfordringer ifb. med sorg
 • Sorgområdets teoretiske fundament
 • Opmærksomhedspunkter ift. efterladte der er i risiko for at udvikle komplicerede sorgreaktioner
 • Forebyggende sorgstøtte muligheder
 • Kendetegn på naturlige sorgreaktioner
 • Kendetegn på komplicerede sorgreaktioner
 • Indblik i den nye WHO diagnose forlænget sorglidelse
 • Henvisningsmuligheder bl.a. Sorgvejviseren og sorglinjen

Kursusdag 2 er en overbygning på kursusdag 1 om ”sorgforståelse og reaktioner hos voksne og ældre efterladte”.
På denne kursusdag præsenteres du for sorgstøtteniveauer; hvem skal henvises til psykologisk støtte, og hvem skal tilbydes forebyggende sorgstøttesamtaler. Du præsenteres også for en model for sorgstøttesamtaler, og hvordan den kan anvendes i praksis.

På kursets dag 2 vil du blive præsenteret for følgende emner:

 • Sorgstøtteniveauer
 • Rammer for sorgstøttesamtaler
 • Anvendelse af to-proces-modellen, som redskab til samtaler om sorg

Form

Kursusdag 1: Dagen vil være en vekselvirkning mellem oplæg, refleksionsøvelser og gruppesnakke, og der vil blive anvendt videoer, podcast og cases.
Der vil blive indlagt mindre pauser undervejs.

Kursusdag 2: Dagen vil være en vekselvirkning mellem oplæg og samtaleøvelser i mindre grupper.
Der vil blive indlagt mindre pauser undervejs.

Baggrund

Som fagperson er der stor sandsynlighed for, at du i dit daglige virke møder nogle af de ca. 10-20 % af sørgende personer, som får et mere langvarigt og kompliceret sorgforløb og ofte har behov for behandling. For dem aftager sorgen ikke, og de kan udvikle svære vedblivende sorgreaktioner, der hæmmer hverdagen. Det kan medføre store menneskelige, samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser. Det har derfor stor betydning, at du som fagperson kan identificere dem, der har behov for ekstra sorgstøtte, kan iværksætte tidlige forebyggende sorgstøtteindsatser samt kan identificere de personer, der har udviklet komplicerede sorgreaktioner og skal henvises til behandling.

Undervisere/ Oplægsholdere

Undervisningen varetages af fagprofessionelle inden for sorgområdet, som har mange års erfaring i forhold til samtale med pårørende og efterladte omkring sygdom og død.
Underviserne er alle ansat i Det Nationale Sorgcenter og du vil altid møde undervisere, som er opdateret i nyeste viden og som kan omsætte teori til praksis.

Målgruppe

Kursusdag 1: Med denne kursusdag ønsker vi at give dig som medarbejder i sundheds-, pleje- og omsorgsjobs en større forståelse for og viden om forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner, sorgreaktioner og muligheder for sorgstøtte og henvisning til behandling.
Kursusdagen er til dig som fagperson, der er i kontakt med voksne og ældre efterladte, der har mistet en nærtstående person til et dødsfald.

Kursusdag 2: Med denne kursusdag ønsker vi at give dig som medarbejder i sundheds-, pleje- og omsorgsjobs en større forståelse for, hvordan du kan etablere og rammesætte sorgstøttesamtaler.
Kursusdagen er for dig som fagperson, der er i kontakt med voksne og ældre efterladte, der har mistet en nærtstående person til et dødsfald. Du varetager eller har planer om at varetage sorgstøttesamtaler.

Du kan vælge at deltage begge dage eller kun dag 1. Det vælger du på tilmeldingsblanketten.

Samarbejdspartner
Det Nationale Sorgcenter
Kursusdatoer
 • Komponent/COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N.
  Kurset afholdes i foråret 2022.

  Du kan forhåndstilmelde dig nu. Så får du besked, når datoerne er på plads.

Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Komponent/COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N.
Kurset afholdes i foråret 2022.

Du kan forhåndstilmelde dig nu. Så får du besked, når datoerne er på plads.

Pris: 4.400 kr.
Prisen er kr. 4.400 ekskl moms, hvis du deltager begge dage. Prisen er kr. 2.400 ekskl. moms, hvis du kun deltager dag 1. Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning.
Tilmeldingsfrist01.03.2022. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag