COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Ny webinarrække fra KL sætter fokus på den sunde kultur på ældreområdet

KL har i samarbejde med psykolog Dorthe Birkmose sat fokus på forebyggelse af faglig forråelse på ældreområdet gennem en webinarrække, som faciliteres af COK og KLK. I forlængelse af webinarerne udbyder KLK og COK en række skræddersyede forløb, hvor I kan arbejde videre med at udvikle og sikre en sund kultur på pleje- og omsorgsområdet.

KL sætter med en ny webinarrække fokus på, hvordan chefer og ledere på pleje- og ældreområdet kan arbejde med at fastholde den sunde kultur og de gode faglige normer. Webinarerne tager udgangspunkt i psykolog Dorthe Birkmoses begreber om forråelse, omsorgstræthed og psykologisk tryghed og faciliteres af KLK og COK. 

Læs mere om webinarerne >>

I forlængelse af webinarerne udbyder KLK og COK en række skræddersyede forløb, der har til formål at styrke den kommunale arbejdsplads på pleje- og omsorgsområdet, så I kan udvikle og fastholde en kultur med faglig etik og normer i højsædet.  Forløbene består af et lederspor og et medarbejderspor med fælles kickoff og er tiltænkt de decentrale arbejdspladser som f.eks. plejehjem eller i hjemmeplejen.

Læs mere om de skræddersyede forløb >>

Kontakt