Målgruppe

Kurset her er for dig, der sidder som myndighed og sagsbehandler, og som ønsker at vide mere om grundlæggende forvaltningsretlige forhold, grundlæggende datasikkerhed og konkrete principper for f.eks. journalisering.

Gem som favorit

Webinar: Tag ansvar for din journalisering

Korrekt journalisering er vigtigere end nogensinde i en tid, hvor mange kommuner har fokus på ting som tillid, tryghed, gennemsigtighed og borgerens ejerskab over egne data.

Indhold

I løbet af 1 intensiv time introducerer borgerrådgiver Pernille Bischoff dig til nogle af de grundlæggende forvaltningsretlige forhold, der under overskrifter som tillid, tryghed, gennemsigtighed og borgernes ejerskab til egne data lige nu er særligt i fokus i de danske kommuner.

Med udgangspunkt i Pernille Bischoffs mangeårige erfaring ser vi på, hvordan journalisering er en grundlæggende kompetence, som alle kommunale medarbejdere skal have, og hvordan korrekt journalisering kan hjælpe jer til at spare tid og undgå fejl, når borgmesteren skal have en grundig redegørelse af forløb og sagsakter, når kollegaer skal overtage en sag ved sygdom eller nyansættelser, eller når en afgørelse skal efterprøves i Ankestyrelsen.

”Kommunen kan ikke træffe korrekte afgørelser, hvis sager ikke er journaliseret korrekt. Kommunerne er underlagt et undersøgelsesprincip. Det betyder, at vi som myndighed forpligter os på, at alle oplysninger er til stede, så vi kan træffe rigtige afgørelser. Hvis vi ikke har alle oplysninger i sag, risikerer vi at træffe forkerte eller uoplyste afgørelser, som både kan skade borgeren og lave en masse unødig støj.”
Pernille Bischoff, der er jurist, borgerrådgiver og underviser på Tag ansvar for din journalisering.

Webinaret slutter med en kort præsentation af COKs kommende forløb, hvor du med Pernille Bischoff som guide kan komme endnu mere i dybden med metoderne til korrekt journalisering.

Sådan deltager du:
Når du har tilmeldt dig webinaret via tilmeldingsknappen, får du et par dage før afholdelsen tilsendt et link, som fører dig til selve webinaret.
Forinden har du desuden modtaget en mail med et link, hvor du kan teste, om din computer er klar til at deltage.

Sådan deltager du: Når du har tilmeldt dig webinaret via tilmeldingsknappen, får du et par dage før afholdelsen tilsendt et link, som fører dig til selve webinaret. Forinden har du desuden modtaget en mail med et link, hvor du kan teste, om din computer er klar til at deltage. Vi anvender programmet Zoom til at afvikle vores webinar.

Vi glæder os til at se dig til Tag ansvar for din journalisering

Hvor kan jeg læse mere om journalisering?
Læs mere om Pernille Bischoffs tilgang til journalisering i kommunerne https://www.cok.dk/tag-ansvar-journalisering
Læs HK’s 10 bud om journalisering https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2015/08/27/fagligt-det-loenner-sig-at-journalisere

Undervisere/ Oplægsholdere

Pernille Bischoff, der er jurist, borgerrådgiver og mangeårig underviser hos COK.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er