NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Webinar om den sunde kultur på ældreområdet

Indhold

Ingen ønsker det, men af og til ser vi eksempler på forråelse i ældreplejen. Hvad er det, der sker, når man havner der? Hvordan kan chefer, ledere og medarbejdere arbejde med kulturen på ældreområdet? Og hvordan sikrer vi en sund kultur, hvor de gode værdier og faglige normer til stadighed fastholdes? Det sætter Komponent i samarbejde med psykolog Dorthe Birkmose nu fokus på med webinarer om den sunde kultur i ældreplejen og med tilbud om skræddersyede forløb i den enkelte kommune for ledere og medarbejdere. Webinarerne er målrettet direktør, chefer og ledere på det kommunale ældreområde.

Webinarerne tager afsæt i Dorthe Birkmoses udlægning af begreber om forråelse, omsorgstræthed og psykologisk tryghed og danner grundlag for drøftelser internt i jeres chef- og ledergruppe, så I kan arbejde med at fastholde den sunde kultur. På webinarerne vil I få inspiration, ledersparring og greb til at arbejde med dette vigtige tema i jeres kommune.

KL har lavet et holdningspapir med syv forslag til, hvordan vi gør en god ældrepleje endnu bedre. Et af forslagene handler om, at ledelsen skal tættere på kerneopgaven. Et andet handler om mere sparring og refleksion i hverdagen. Webinarene skal ses i sammenhæng med disse forslag.

I forlængelse af webinarene er der mulighed for skræddersyede forløb i jeres kommune målrettet direktør, leder- og/eller medarbejdergrupper. Læs mere om de skræddersyede forløb her

Tilrettelæggelse

Webinaret veksler mellem oplæg og kommunevise gruppedrøftelser. Det er derfor nødvendigt, at I tilmelder jer som gruppe (maks. 10 personer per kommune).

Undervisere/ Oplægsholdere

Dorthe Birkmose

er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet. Hun arbejder i dag som selvstændig psykolog, foredragsholder, forfatter og blogger. I sit daglige arbejde har Dorthe især fokus på faglighed, etik og risikoen for forråelse. Hun udgav i 2013 bogen: Når gode mennesker handler ondt - tabuet om forråelse.

Christian Harsløf

er direktør i KL med ansvaret for digitaliserings- og teknologiområdet og for det kommunale sundheds- og ældreområde samt socialområdet. Christian har tidligere været direktør for Social, Job og Sundhed i Roskilde Kommune.

Hirse Tikjøb

er chefkonsulent i Komponent og arbejder primært med ledelsesudvikling, talentudvikling, HR og Den Offentlige Lederuddannelse. Hun har erfaring med at udvikle offentlige ledere og organisationer og har konkret erfaring inden for social- og ældreområdet i hhv. Helsingør Kommune og Københavns Kommune.

Anne Rovsing

er chefkonsulent i Komponent og arbejder bl.a. med kvalificering samt faglig og økonomisk styring på ældreområdet og socialområdet. Anne har konkret ledelseserfaring fra Københavns kommune.

Per Møller Janniche

er chefkonsulent i Komponent og ansvarlig for ledelsesområdet. Tidligere har han været direktør i Rambøll Attractor og AS3 Executive. Han er erfaren coach og facilitator og yder sparring til ledere, chefer og direktører individuelt og i team. Er vært og projektleder i Væksthus 1 (topledere) og 2 (chefer)

Målgruppe

Direktør, chefer og ledere på ældreområdet

Prisen er ekskl. moms. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb. Afviklingen forudsætter, at I tilmelder jer i grupper á op til 10 personer. Ved tilmelding af 10 personer, vil prisen være 750 kr. per deltager.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag