NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Webinar Moms på renovation - bliv klogere på den nye praksis

Kommunerne står overfor den største moms- og afgiftsmæssige ændring i nyere tid: Ændringen af dagrenovation fra momspligt til momsfrihed. Bliv klædt på til ændringen med dette webinar.

I 2022 står kommuner, §60-selskaber og affaldsselskaber overfor konsekvenserne af den største moms- og afgiftsmæssige ændring i nyere tid, nemlig konverteringen af dagrenovationen fra momspligt til momsfrihed. Skattestyrelsens styresignal er på trapperne og spørgsmålene om, hvad der nu skal ske både bagud- og fremadrettet, er derfor helt aktuelle.
 
Det er omdrejningspunktet på dette webinar, hvor grundlaget for den nye praksis gennemgås. På webinaret gennemgår vi, hvilke ydelser der nu er momsfrie og hvilke, der fortsat er momspligtige. Du bliver med andre ord klogere på, hvem der er omfattet af den nye praksis, hvordan momsfradragsretten hos Skattestyrelsen er sammensat og hvordan skal den opgøres, herunder opgørelse af krav som overvæltning, rentegodtgørelse, reguleringsforpligtelser på investeringsgoder, energiafgifter og afledte konsekvenser på tidligere sager. På webinaret får du også svar på, hvilke økonomiske konsekvenser afgørelsen har, når vi gennemgår de relevante regler om delvis fradragsret for moms. Vi ser også nærmere på opgørelsen af et tilbagebetalingskrav overfor Skattestyrelsen. Derudover får du på webinaret mulighed for at få svar på de spørgsmål, du sidder med.
 
Med deltagelse i webinaret får du:

  • En gennemgang af afgørelsen både i forhold til momsloven og miljølovgivningen.
  • Du får svar på, hvad der er momspligtigt og hvad der er momsfrit både bagud- og fremadrettet.
  • Du får svar på, hvem der er omfattet af den nye praksis – kommuner, §60-selskaber og affaldsselskaber.
  • Viden om momsregnskab med delvis momsfradragsret, herunder hvordan momsfradragsretten hos Skattestyrelsen er sammensat og hvordan den skal opgøres.
  • Overblik over opgørelse af krav, herunder overvæltning, rentegodtgørelse, reguleringsforpligtelser på investeringsgoder, energiafgifter og afledte konsekvenser på tidligere sager.
  • Og endelig får du mulighed for at få svar på de spørgsmål, som du sidder med.

 
Webinaret afholdes i samarbejde med Lars Gosvig fra KommuneMoms.
Lars Gosvig kender sagen indgående, da han bl.a. har haft ansvaret for størstedelen af den juridiske analyse, der dannede grundlag for, at sagen blev rejst. Endvidere har Lars været med i arbejdet med af skrive anmodningen om bindende svar, og han har undervejs haft møde med Skattestyrelsens sagsbehandlere inden sagen kom for Skatterådet.
 
Spørgsmål og ønsker til emner, der skal behandles på webinaret er mere end velkomne, og kan sendes til Lars Gosvig på lars@skatteforlaget.dk.

Målgruppe

Medarbejdre i kommuner, §60-selskaber og affaldsselskaber.

Kursusdatoer
  • Online
    02.03.2022 kl. 09:00 - kl. 12:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Online
02.03.2022 kl. 09:00 - kl. 12:00
Pris: 600 kr.

Prisen er ekskl. moms - Tilmeldingen er bindende efter fristen er udløbet.

NB: Afholdelsen af webinaret forudsætter, at Skattestyrelsen har udsendt det endelige styresignal. Hvis styresignalet ikke er udsendt senest fredag den 18. februar 2022, vil webinaret blive flyttet til senere afholdelse.
Tilmeldingsfrist28.02.2022. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag