COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Webinar om ledelse af kulturinstitutioner

Hvilke særlige vilkår gør sig gældende når vi er ledere af kulturinstitutioner? – og hvilke ledelsesværktøjer kan vi bringe i anvendelse?

Indhold

Vi er i disse år påvirket af strømninger, som bevæger os væk fra traditionel tænkning om inddragelse af borgere og brugere til en mere brugerstyret virkelighed. I forlængelse af det viser der sig et behov for sikker drift og styring af denne.

Ledere i institutioner, der enten er offentlige eller samarbejder med det offentlige mærker paradokset og skal nu til at identificere sig anderledes. På den ene side taler vi om samskabelse og indflydelse og i modsætning til det, taler vi om sikker drift og faglige ekspertise.
Så hvordan navigerer vi mellem polerne i det skitserede paradoks? Hvilke kompetencer kalder det på, hos ledere og medarbejdere?

I vores foreløbige undersøgelser udtrykker alle, vi har talt med, at der er et behov for kompetenceudvikling, især lederudvikling, da der ikke nødvendigvis er samme tradition for ledelsesudvikling indenfor området.

På dette webinar vil vi invitere dig med til at påvirke det videre arbejde, og vi vil sætte særligt spot på ledelse og lederens dilemmaer og muligheder.

Indhold:

  • Oplæg om ledelse, vilkår, muligheder og krav til lederen i 2020.Her præsenteres I for den nyeste viden indenfor ledelsesudvikling – f.eks. lederen som procesleder og -facilitator, innovation, at oversætte og omsætte fra det politiske niveau til praksis
  • Oplæg om kompetenceudvikling, med særligt fokus på ledelsesudvikling.
  • Dialog om generelle udviklingsområder.

Dette initiativ er taget i samarbejde med bl.a. Kulturmødet på Mors og udvalgte kommuner.

Undervisere/ Oplægsholdere

Chefkonsulent Mikkel Kaels og chefkonsulent Bent Suhr, COK.

Målgruppe

Ledere ansat på kulturinstitutioner, som museer, biblioteker, teatre, sportsklubber, kulturhuse, billedskoler, musikskoler m.fl., samt ledere fra kulturforvaltninger.
Vi taler både om offentlige, halvoffentlige og om private institutioner, som har samarbejde eller overenskomster med det offentlige.

Gem som favorit

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er