NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Webinar: Digital borgerinddragelse – også efter Corona

Hvornår giver det mening at inddrage borgerne digitalt og hvornår skal man anvende andre former for borgerinddragelse?

Coronakrisen har bevirket, at mange kommuner og offentlige organisationer har fået endnu mere fokus på de muligheder, som digital borgerinddragelse giver.

I den digitale inddragelse ligger mange potentialer. Som borger kan man eksempelvis deltage, når man har tid og lyst. Kommunen kan nå bredere ud og få flere borgere i tale. Man kan nå nye borgergrupper, som ikke nødvendigvis støtter op omkring de vante borgerinddragelsesmetoder – for eksempel unge og børnefamilier. Samtidig er man blevet opmærksom på, at de digitale deltagelseskanaler ikke på samme vis som tidligere forhindrer bestemte borgergrupper i at deltage – for eksempel er særligt de ældre blevet mere it-vante.

På dette webinar sætter vi fokus på mulighederne ved at anvende digitale borgerinddragelsesmetoder. Men vi ser også på, hvornår det ikke giver så meget værdi at benytte sig at de digitale muligheder. Og vi ser på, hvornår og hvordan digitale og analoge inddragelsesmetoder kan supplere hinanden på en værdiskabende måde. Blended borgerinddragelse, kalder vi det.

Udgangspunktet for webinaret er, at vi skal planlægge vores borgerinddragelse på en klog måde. Vi skal have en strategisk tilgang til de borgerinddragende processer, hvor det centrale er at afstemme inddragelsesmetoderne efter den værdi, man gerne vil høste gennem processen. Skal borgerinddragelsen eksempelvis inspirere de politiske beslutningstagere, skal borgerne trykprøve de politiske idéer eller skal borgerne inviteres med ind i udviklingen af de politiske beslutninger? Her er der principielt ikke noget, der er bedre end andet, men de forskellige ambitioner kalder på forskellige former for inddragelse.

Til webinaret stiller vi skarpt på den digitale borgerinddragelse gennem konkrete eksempler fra forskellige kommuner, analytiske perspektiver og praksisorienterede erfaringer.

Vi hører også om erfaringerne fra en af de kommuner i Danmark, der har arbejdet mest med digital borgerinddragelse. Vi har således inviteret Terkel Kunding, konstitueret leder af Ledelsessekretariatet i Furesø Kommune, til at fortælle om kommunens erfaringer på området.

Webinaret gør dig i stand til:

 • At vælge og planlægge digitale og analoge borgerinddragelsesmetoder på et strategisk grundlag med blik for de enkelte metoders styrker og svagheder
 • At sikre sammenhæng mellem formålet med inddragelsen, det ønskede udbytte samt de anvendte metoder og formater
 • At sikre et brugbart udbytte af inddragelsen – herunder opfølgning samt anvendelsen heraf
 • At argumentere for valg af digitale og analoge metoder i inddragelsesprocesserne.
Indhold
 • Hvordan sikrer vi, at vi bruger de rette inddragelsesmetoder? Og hvordan prioriterer vi, hvornår det giver mest værdi at arbejde med digitale, analoge eller blended former for borgerinddragelse?
 • Hvilke opmærksomhedspunkter er der ved planlægning og gennemførelse af digital borgerinddragelse?
 • Hvilke digitale platforme egner sig til borgerinddragelse – og hvilken betydning har det tekniske set-up og de digitale kompetencer hos medarbejdere og borgere?
 • Hvordan faciliterer vi digitale borgerinddragelsesprocesser – opmærksomhedspunkter?
 • Hvordan rekrutterer vi deltagere til digitale borgerinddragelsesprocesser?
 • Hvordan understøtter vi borgernes deltagelse og engagement digitalt?
 • Hvordan understøtter vi, at borgerne får en god oplevelse med de digital borgerinddragende processer, så de også er villige til at deltage fremadrettet?
Undervisere/ Oplægsholdere

Lise Holm-Rasmussen har en baggrund som byplanlægger fra Roskilde Universitet. Hun har tidligere arbejdet med borgerinddragelse i Københavns Kommune, hvor hun har stået for at udvikle, planlægge og facilitere borgermøder samt andre inddragelsesprocesser på miljø- og planområdet. Derudover har hun stået for "Projekt Borgerinddragelse" med det formål at engagere flere borgere i byudviklingen.
I dag er Lise konsulent i sin virksomhed handleRUM, som er specialiseret i at hjælpe kommuner og andre organisationer med at lykkes med deres inddragelse af borgere og andre aktører. I den forbindelse underviser Lise i borgerinddragelse med særligt fokus på, hvordan den enkelte medarbejder kan omsætte viden til handling hjemme i organisationen.

Jens Ulrich har arbejdet med borgerinddragelse som konsulent, rådgiver, projektleder og forsker gennem mange år. Han har hjulpet kommuner og større organisationer med borgerinddragelse i såvel Danmark som i det øvrige norden. Jens Ulrich har i den forbindelse bl.a. bidraget til tilrettelæggelse af politikker, strategier og indsatser for borgerinddragelse. Og han har selv stået i rollen som facilitator på diverse borgerinddragelsesprocesser. Han har endvidere været forskningsleder og deltage i større landsdækkende forskningsprojekter omhandlende borgerinddragelse og demokratiprocesser.
Jens Ulrich arbejder i sit eget firma, Ulrich Consult ApS, og løser her primært opgaver med fokus på borgerinddragelse, demokratiprocesser, samskabelse og fællesskabelse. Han er desuden ekstern lektor ved VIA University College og er tilknyttet CitizenLab, der tilbyder digitale platforme til borgerinddragelse, som associeret partner.

Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag