COVID 19
Du kan trygt deltage på kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Vores tilgang til kompetenceudvikling

Vi har en helhedsorienteret, anerkendende og praksisrettet tilgang til de konsulentopgaver, vi løser. Det betyder, at vi altid tager udgangspunkt i den konkrete hverdag og sammensætter hvert forløb med henblik på at udfordre og kvalificere håndteringen af den daglige praksis.

Vi arbejder ud fra den overbevisning, at det er vigtigt at inddrage alle relevante organisatoriske niveauer og have blik for de praktiske relationer, der udspiller sig på kryds og tværs i dagligdagen mellem mennesker.

Vores kompetenceudviklingsforløb er funderet i aktionslæringstankegangen. Grundtanken i aktionslæringen er, at individer og organisationer udvikler sig og lærer mest effektivt gennem løsning af reelle udfordringer knyttet til den konkrete opgaveløsning. 

Når udfordringerne er nye og ikke kan løses rutinemæssigt, men kræver vilje og risikovillighed, er læringen størst.

Aktionslæringens tre hovedaktiviteter består af følgende elementer:

  1. Forståelse, planlægning og implementering af nye ideer.
  2. Træning af ideerne gennem afprøvning i praksis.
  3. Refleksion og dialog omkring læring og erfaringer.

Aktionslæringstankegangen har den læringsmæssige fordel, at medarbejdernes og ledernes udvikling og læring sker i sammenhæng med løsningen af deres kerneopgaver.

Vil du vide mere?