Målgruppe

Uddannelsen er for medarbejdere og ledere, som har eller ønsker formidlings- og undervisningsopgaver i kommuner, regioner og private virksomheder.

Kursusdatoer
 • 2019 - forår - JYLLAND
  6 undervisningsdage + 2 internatdage
  Undervisningssted varierer undervejs i forløbet.
  4.3. (Skejby), 19.3. (Skejby), 3.4. (Aalborg), 25.4. (Skejby) 10.5. (Vejen), 20.5. (Skejby), 12.6. + 13.6. (Vejlsøhus Silkeborg).
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.
 • 2019 - SJÆLLAND - forår
  6 undervisningsdage + 2 internatdage
  5.3. (Herlev), 20.3. (Herlev), 4.4. (Herlev), 26.4. (Herlev), 13.5. (Herlev), 28.5. (Herlev), 18.6. + 19.6. (Comwell Køge)
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.
Datoer
2019 - forår - JYLLAND
6 undervisningsdage + 2 internatdage
Undervisningssted varierer undervejs i forløbet.
4.3. (Skejby), 19.3. (Skejby), 3.4. (Aalborg), 25.4. (Skejby) 10.5. (Vejen), 20.5. (Skejby), 12.6. + 13.6. (Vejlsøhus Silkeborg).
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.
Pris: 19.500 kr.
Ekskl. moms. Husk du kan søge midler via HK's kommunale og regionale kompetencefond. Undervisningssted kan variere undervejs i det enkelte forløb. Se beskrivelse til venstre.
Tilmeldingsfrist04.02.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

VPG - Voksenpædagogisk Grunduddannelse – Formidling, didaktik og undervisningsteknik

Kompetencer, roller, rammer og relationer i en hverdag med formidling og undervisning

Du kan forvente:
- at blive bevidst om din egen formidler- og underviserrolle
- at få inspiration og konkrete værktøjer til formidling og undervisningsopgaver - herunder digitalisering i undervisningen og virtuel læring

Du kan se frem til et spændende studiemiljø hvor:
- der er fokus på at arbejde med grundprincipperne for voksenlæring i praksis
- der er fokus på dine behov for læring
- der er plads til at eksperimentere som underviser i et tillidsfuldt og fortroligt rum blandt deltagerne

Af dig forventer vi:
- at du deltager aktivt i undervisningen og på det afsluttende internat
- at du bidrager med egen viden og erfaring
- at du er indstillet på at være aktiv som undervisningsassistent, som feedback-modtager og feedback-giver
- at du underviser dine medkursister 2 gange undervejs i forløbet

Hvem går på Voksenpædagogisk Grunduddannelse?
Fællesnævneren er personer med formidlingsopgaver - eller personer der gerne vil have formidlingsopgaver fremover.

På vores hold møder du fx. undervisere, biblioteksmedarbejdere, borgerservicemedarbejdere, systemadministratorer, teknikere, IT-ansvarlige, bioanalytikere, sygeplejersker, studievejledere, hørevejledere, AC-medarbejdere, koordinatorer, arbejdsmiljø-, løn-, personale-, special-, udviklings- og ungdomskonsulenter.

Indhold

Kerneopgaven i den kommunale og regionale forvaltning samt i private virksomheder ændrer sig markant i disse år. De nye typer af opgaver medfører, at både ledere og medarbejderes behov for formidlings- og undervisningskompetencer stiger.

At være ansat i en kommune, en region eller en privat virksomhed i dag kræver kommunikative færdigheder (evnen til at spørge og lytte), færdigheder i formidling (evnen til at planlægge, afholde, evaluere oplæg, dialoger og processer, der henvender sig til både nære og fjerne kollegaer – samt borgere og kunder) samt personlig indsigt (evnen til at se sig selv i relation til andre).

Igennem mange år har COK løbende udviklet, tilpasset og udbudt et unikt Voksenpædagogisk Grunduddannelsesforløb, som sætter fokus på disse kompetencer.

Hvordan kan en undervisningsdag på forløbet se ud?
- Introduktion til dagens program
- Undervisning ved kursusdeltager
- Feedback
- Gennemgang af teori og undervisningsøvelser
- Undervisning ved kursusdeltager
- Feedback
- Afrunding og introduktion til næste undervisningsgang

Tilrettelæggelse

Uddannelsen består af 6 undervisningsgange samt 2 sammenhængende afsluttende dage.
Der er mødepligt på uddannelsen. Du skal forvente forberedelse.
OBS - undervisningssted kan variere undervejs i det enkelte forløb - se detaljer nedenfor.

DATOER for forløb:

2019 - JYLLAND - forår - datoer for hele forløbet- undervisningssted varierer undervejs
4.3. (Skejby), 19.3. (Skejby), 3.4. (Aalborg), 25.4. (Skejby) 10.5. (Vejen), 20.5. (Skejby), 12.6. + 13.6. (Vejlsøhus Silkeborg).

2019 - SJÆLLAND - forår - datoer for hele forløbet
5.3. (Herlev), 20.3. (Herlev), 4.4. (Herlev), 26.4. (Herlev), 13.5. (Herlev), 28.5. (Herlev), 18.6. + 19.6. (Comwell Køge)

Tilmelding er bindende efter den anførte tilmeldingsfrist.
Ved afbud efter tilmeldingsfristen har du/din arbejdsplads mulighed for at sende en erstatningsperson.

Pensum

Bøger der benyttes på forløbet (inkl. i prisen):
- Voksenundervisning af Mogens Christiansen og Gert Rosenkvist
- Cooperative Learning af Spencer Kagan og Jette Stenlev

Hertil kommer artikler, inspirationsmaterialer samt metoder, som løbende lægges på COKs elektroniske læringsplatform MitCOK

Undervisere/ Oplægsholdere

JYLLAND:
- Lene Mikkelsen - Chefkonsulent, COK
- Mette Ranum Laustsen - Konsulent og studievejleder, COK

SJÆLLAND:
- Jes Vitting - Chef- og pressekonsulent, COK
- Martin Nielsen - Chefkonsulent, COK

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er