Konference: Virksomme indsatser

Socialstyrelsen afholder den 21. oktober en konference om virksomme indsatser på det sociale voksenområde. Konferencen finder sted på Hotel Comwell Kolding.

Den 21. oktober sætter Socialstyrelsen fokus på indsatser, der kan imødegå udfordringerne med, at et stigende antal borgere har behov for støtte. Både når der er tale om borgere med lette problemer og borgere med komplekse problemer som har massivt behov for støtte fra flere fagområder, er der behov for at sikre, at de indsatser, man investerer i som kommune, er velunderbyggede og virksomme. De skal sikre borgeren den rette støtte, og samtidigt være omkostningseffektive. 

Vær med, når et bredt udsnit af organisationer og fagpersoner sætter fokus på aktuelle problemstillinger og kom hjem med ny viden og inspiration til arbejdet med at udvikle de sociale indsatser.
 

Det kan du opleve på dagen

Socialstyrelsens vicedirektører Anya Krogh Manghezi og Niels Arendt Nielsen indleder dagen med at se på voksenområdet i helikopterperspektiv: Hvor er det skoen trykker allermest lige nu, og hvordan sætter vi ind? Hvilke udfordringer og tendenser præger indsatsen for borgere med handicap, psykiske vanskeligheder eller social udsathed? Hvordan arbejder Socialstyrelsen med metodeudvikling, og hvilke muligheder er der for kommunerne for at få støtte? 

Senere følger to rækker sessioner, hvor der bliver mulighed for at gå mere i dybden med specifikke emner og målgrupper. Blandt de mange sessioner kan man f.eks. høre om metoder til bostøtte, strategisk udvikling af socialpsykiatrien, Den Socialøkonomiske Investeringsmodel SØM, dobbeltdiagnoser, hjælp til borgere med ADHD og indsatser til unge med hhv. autisme, spiseforstyrrelser og rusmiddelproblemer. 

På dagen vil der også være en paneldebat med deltagelse af en række af områdets centrale aktører, der vil bringe hver deres perspektiv ind i diskussionen af, hvordan vi skaber bedre, mere helhedsorienterede og tværsektorielle løsninger på voksenområdets udfordringer.  

Praktiske oplysninger

Konferencen henvender sig primært til chefer og ledere på myndigheds- og tilbudsniveau samt udviklingskonsulenter, der beskæftiger sig med det sociale voksenområde i kommunerne. Andre interesserede er også velkomne.

Det er gratis at deltage.

Hvis konferencen ser ud til at overtegnet, vil pladserne blive fordelt, så flest mulige kommuner og tilbud får mulighed for at deltage.