NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Virksomhedsservice og samarbejde i beskæftigelsesindsatsen

Har du kontakt til virksomheder som et led i din daglige sagsbehandling, og ved du, hvad de forventer og hvordan du får mest ud af samarbejdet?

I et virksomhedssamarbejde er det ikke kun virksomheden, der gør noget for jobcentret – Jobcentret og borgeren giver også noget til virksomheden. Det er vigtigt at få tydeliggjort, hvad du som jobkonsulent, virksomhedskonsulent, beskæftigelsessagsbehandler eller anden aktør i samarbejde med borgeren giver til virksomheden. Denne tydeliggørelse skal være med til at sikre, at en borgers tilknytning til en virksomhed som et led i en beskæftigelsesindsats afløses af en mere permanent løsning efterfølgende.

Ændringen af LAB-loven i 2019 præciserer kravene hertil, og omlægningen af refusionsordningen igennem de senere år har også medført, at det er af økonomisk stor betydning at få så mange borgere så tidligt i job eller uddannelse som muligt.

Indhold

På dette kursus ser vi nærmere på, hvorledes du kan henvende dig til en virksomhed og hvordan du kn forberede det rette match imellem borger og virksomhed.

Vi ser også nærmere på, hvorledes du/I som jobcenter kan målrette jeres materiale og indsats over for virksomhederne, så fokus ikke udelukkende er på de to mest kendte former for virksomhedsindsats, dvs. virksomhedspraktik og løntilskud.

Arbejdernes Erhvervsråd har beregnet, at vi inden for ganske få år mangler ca. 25.000 faglærte medarbejdere i landet, og under kurset ser vi nærmere på, hvilke muligheder du har for at samarbejde med en virksomhed om at understøtte denne udfordring.

I den anden ende af skalaen viser beregninger, at ledige med akademiske uddannelser fremadrettet vil have vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, hvorfor vi også ser nærmere på, hvorledes du i et samarbejde med virksomheder og den enkelte ledige kan hjælpe denne gruppe af ledige ud på arbejdsmarkedet.

Under kurset arbejder vi selvfølgelig også med den række af borgere, der blot skal ud og have et job, og hvordan vi kan få flere aktivitetsparate borgere i småjobs mv.

Kursets sigte er, at du både får viden om, hvordan du kan henvende dig mere direkte til virksomheder og hvad de responderer mest på, ligesom vi ser nærmere på den vifte af muligheder, du som beskæftigelsesmedarbejder har for at etablere en borgers beskæftigelsesrettede forløb i den rette virksomhed.

På kurset får du:

- Metoder til at kontakte virksomheder, foretage det rette match imellem borger og virksomhed mv.
- Grundlæggende viden om lovgrundlaget og om brugen af virksomhedsrettede redskaber
- Et tværfagligt netværk som du efterfølgende kan trække på

Tilrettelæggelse

Kurset har en varighed af 1 dag. Kurset veksler mellem oplæg og caseopgaver, debat i plenum og ikke mindst videndeling deltagerne imellem.

Målgruppe

Medarbejdere og ledere i beskæftigelsesindsatsen, som samarbejder med borgere og virksomheder om den virksomhedsrettede indsats (fx. job- og virksomhedskonsulenter, jobvejledere, koordinatorer, fagledere m.fl.).

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag