Målgruppe

Medarbejdere, der arbejder med at henvise til eller bevilge LAB-tilbud

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb.
Gem som favorit

Uddannelsestilbud og virksomhedsrettede redskaber – LAB-tilbud til borgere og til virksomheder

Indhold

Er du ny eller har du lidt erfaring med den virksomhedsrettede indsats? Få helt tjek på lovgivningen vedr. anvendelse af løntilskud, virksomhedspraktik, voksenlærlingeordningen samt de øvrige virksomhedsrettede tilbud, som med fordel kan anvendes i beskæftigelsesindsatsen.

Pr. 1. januar 2020 er LAB-Loven blevet væsentlig forandret, ligesom finansieringen af beskæftigelsesindsatsen er blevet det i de seneste år. Mere end nogensinde før er der fokus på en virksomhedsrettet indsats, og på dette kursus bliver du introduceret til, hvilke værktøjer der findes og hvorledes de kan anvendes.

Erfaringerne viser, at når der iværksættes en beskæftigelsesrettet indsats i samarbejde med en virksomhed, medfører dette, at borgeren hurtigere kommer ud af offentlig forsørgelse. Undersøgelser viser endvidere, at vi i dag mangler omkring 25.000 personer med en faglært uddannelse på arbejdsmarkedet. Derfor fokuserer vi på dette kursus også på de uddannelsesmuligheder, der findes for at imødekomme denne efterspørgsel.

På kurset får du:

  • Grundlæggende viden om lovgrundlaget og om brugen af virksomhedsrettede redskaber
  • Færdigheder i at anvende de forskellige virksomhedsrettede værktøjer i din daglige sagsbehandling
  • Et tværkommunalt netværk, som du efterfølgende kan trække på.

På dette kursus ser vi nærmere på de gængse former for virksomhedsrettet indsats, dvs. virksomhedspraktik og løntilskud. Vi kommer også omkring en række øvrige ordninger, dvs. især voksenlærlingeordningen, og hvorledes jobrotation kan anvendes som en forebyggende indsats i samarbejde med virksomheder i forbindelse med opkvalificering af den enkelte medarbejders uddannelsesbaggrund.

Vi kommer også med bud på, hvordan du som sagsbehandler/jobkonsulent kan beskrive erfaringerne fra en virksomhedsrettet indsats korrekt til videre brug i sagsbehandlingen.

Vi ser også på, hvordan du kan indgå mere bindende aftaler med en virksomhed, så de ca. 50.000 virksomhedspraktikker, der etableres i Danmark, også ender ud i andet end blot en virksomhedspraktik.

Tilrettelæggelse

Kurset har en varighed af 1 dag og veksler mellem oplæg og debat deltagerne imellem, hvor der er plads til at drøfte praksis og erfaringer fra de enkelte kommuner.

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviseren er den erfarne beskæftigelseskonsulent Brian Bargmeyer, der ud over at være underviser her, også er underviser på Kommunomuddannelsen

Brian Bargmeyer er uddannet socialrådgiver, certificeret coach og stresscoach og har efterhånden 30 års erfaring inden for beskæftigelsesområdet.
I alle årene har han arbejdet inden for beskæftigelsesområdet som sagsbehandler, virksomhedskonsulent, faglig leder og teamleder i diverse jobcentre.
Desuden har han i sammenlagt 7 år arbejdet med IT inden for beskæftigelsesområdet, dvs. fagsystemer til jobcentrene og ledelsesinformation til beskæftigelsesområdet, økonomiområdet samt det sociale område. Læs mere på Beskæftigelseskonsulenternes hjemmeside

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er