Målgruppe

Medarbejdere, der arbejder med at henvise til eller bevilge LAB-tilbud

Kursusdatoer
 • COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Uddannelsestilbud og viirksomhedsrettede redskaber – LAB-tilbud til borgere og til virksomheder
  17.03.2020 kl. 09:00 - kl. 16:00
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Uddannelsestilbud og viirksomhedsrettede redskaber – LAB-tilbud til borgere og til virksomheder
  27.03.2020 kl. 09:00 - kl. 16:00
Datoer
COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
Uddannelsestilbud og viirksomhedsrettede redskaber – LAB-tilbud til borgere og til virksomheder
17.03.2020 kl. 09:00 - kl. 16:00
Pris: 2.195 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb.
Tilmeldingsfrist16.02.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Uddannelsestilbud og virksomhedsrettede redskaber – LAB-tilbud til borgere og til virksomheder

Indhold

Er du ny eller har du lidt erfaring med den virksomhedsrettede indsats? Få helt tjek på lovgivningen vedr. anvendelse af løntilskud og virksomhedspraktik samt de øvrige supplerende tilbud.

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og de tilhørende love og bekendtgørelser har i de senere år været igennem større ændringer - og 2019 er ingen undtagelse. Der kommer en ny gennemskrevet hovedlov og flere forenklinger på beskæftigelsesområdet er allerede gældende.

Erfaringerne viser, at når der iværksættes en beskæftigelsesrettet indsats i samarbejde med en virksomhed, medfører dette, at borgeren hurtigere kommer ud af offentlig forsørgelse. Flere og flere borgere skal have en virksomhedsrettet indsats, ligesom ændringen af LAB-loven præciserer, at der skal etableres et tættere samarbejde mellem borger, jobcenter og virksomhed. Fra den 1. januar 2019 er refusionen bortfaldet for en række vejlednings- og afklaringstilbud, og intentionen hermed er, at dette skal understøtte brugen af virksomhedsrettede redskaber.

På kurset får du:

 • Grundlæggende viden om lovgrundlaget og om brugen af virksomhedsrettede redskaber
 • Færdigheder i at anvende de forskellige virksomhedsrettede værktøjer i din daglige sagsbehandling
 • Et tværkommunalt netværk, som du efterfølgende kan trække på.

På dette kursus ser vi nærmere på de gængse former for virksomhedsrettet indsats, dvs. virksomhedspraktik og løntilskud. Vi kommer også omkring en række øvrige ordninger, der kan etableres med henblik på, at borgeren opnår ansættelse, uddannelse eller blot opnår få timers lønarbejde om ugen som en begyndelse.

Af øvrige tiltag og redskaber, du får med i bagagen efter endt kursus, vil være ordninger som voksenlærlingeordningen, brugen af LAB §99 i samarbejde med en virksomhed, jobrotation, virksomhedsrevalidering og mentor mv.

Vi kommer også med bud på, hvordan du som sagsbehandler/jobkonsulent kan beskrive erfaringerne fra en virksomhedsrettet indsats korrekt til videre brug i sagsbehandlingen.

Vi ser også på, hvordan du kan indgå mere bindende aftaler med en virksomhed, så de 60.000-65.000 virksomhedspraktikker, der etableres i Danmark, også ender ud i andet end blot en virksomhedspraktik.

Tilrettelæggelse

Kurset har en varighed af 1 dag og veksler mellem oplæg og debat deltagerne imellem, hvor der er plads til at drøfte praksis og erfaringer fra de enkelte kommuner.

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviseren er den erfarne beskæftigelseskonsulent Brian Bargmeyer, der ud over at være underviser her, også er underviser på Kommunomuddannelsen

Brian Bargmeyer er uddannet socialrådgiver, certificeret coach og stresscoach og har efterhånden 30 års erfaring inden for beskæftigelsesområdet.
I alle årene har han arbejdet inden for beskæftigelsesområdet som sagsbehandler, virksomhedskonsulent, faglig leder og teamleder i diverse jobcentre.
Desuden har han i sammenlagt 7 år arbejdet med IT inden for beskæftigelsesområdet, dvs. fagsystemer til jobcentrene og ledelsesinformation til beskæftigelsesområdet, økonomiområdet samt det sociale område. Læs mere på Beskæftigelseskonsulenternes hjemmeside

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er