Målgruppe

Medarbejdere og ledere i beskæftigelsesindsatsen, som samarbejder med borgere og virksomheder om den virksomhedsrettede indsats (fx. job- og virksomhedskonsulenter, jobvejledere, koordinatorer, fagledere m.fl.).

Gem som favorit

Virksomhedsrettede redskaber i beskæftigelsesindsatsen

Er du ny eller har du lidt erfaring med den virksomhedsrettede indsats? Få helt tjek på lovgivning vedr. anvendelse af løntilskud og virksomhedspraktik samt de øvrige supplerende tilbud.

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og de tilhørende love og bekendtgørelser har i de senere år været igennem større ændringer - og 2019 bliver ingen undtagelse. Der kommer en ny gennemskrevet hovedlov og forenklinger på beskæftigelsesområdet.

Erfaringerne viser, at når der iværksættes en beskæftigelsesrettet indsats i samarbejde med en virksomhed, medfører dette, at borgeren hurtigere kommer ud af offentlig forsørgelse. Flere og flere borgere skal have en virksomhedsrettet indsats, ligesom udspillet til den kommende ændring af LAB-loven præciserer, at der skal etableres et tættere samarbejde imellem borger, jobcenter og virksomhed. Fra den 1. januar 2019 er refusionen bortfaldet for en række vejlednings- og afklaringstilbud, og intentionen hermed er, at dette understøtter brugen af virksomhedsrettede redskaber.

På kurset får du:

- Grundlæggende viden om lovgrundlaget og om brugen af virksomhedsrettede redskaber
- Færdigheder i at anvende de forskellige virksomhedsrettede værktøjer i din daglige sagsbehandling
- Et tværkommunalt netvær,k som du efterfølgende kan trække på

Indhold

På dette kursus ser vi nærmere på de gængse former for virksomhedsrettet indsats, dvs. virksomhedspraktik og løntilskud. Vi kommer også omkring en række øvrige ordninger, der kan etableres med henblik på, at borgeren opnår ansættelse, uddannelse eller blot opnår få timers lønarbejde om ugen som en begyndelse.

Af øvrige tiltag og redskaber du får med i baggagen efter endt kursus vil være ordninger som voksenlærlingeordningen, brugen af LAB §99 i samarbejde med en virksomhed, jobrotation, virksomhedsrevalidering og mentor mv.

Vi kommer også med bud på, hvordan du som sagsbehandler/jobkonsulent kan beskrive erfaringerne fra en virksomhedsrettet indsats korrekt til videre brug i sagsbehandlingen.

Vi ser også på, hvordan du kan indgå mere bindende aftaler med en virksomhed, så de 60.000-65.000 virksomhedspraktikker der etableres i Danmark også ender ud i andet end blot en virksomhedspraktik.

Tilrettelæggelse

Kurset har en varighed af 1 dag og veksler mellem oplæg og debat deltagerne imellem, hvor der er plads til at drøfte praksis og erfaringer fra de enkelte kommuner.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er