NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Video: Bliv klogere på fremtidens økonomistyring

Fremtidens ændrede befolkningssammensætning skaber udfordringer i forhold til, hvordan vi får kommunaløkonomien til at hænge sammen og samtidig holder fokus på, at økonomistyring i bund og grund handler om at skabe service og velfærd.

Med forandringerne ændres vilkår, fokusområder og tilgange i kommunernes økonomifunktioner, der således skal navigere i det, vi kalder fremtidens økonomistyring. I videoen her på siden får du et bredt indblik i vores uddannelsesforløb Fremtidens Økonomistyring.

Fremtidens økonomistyring vil i højere grad have fokus på effekt - og mindre på tal og budget. Fokus på den positive effekt i form af øget velfærd, som økonomistyringen skaber for dem, det i virkeligheden handler om; os alle sammen. Det er netop i denne udvikling, at Komponents uddannelsesforløb, Fremtidens Økonomistyring, spiller en helt særlig og visionær rolle.

TILMELD DIG NÆSTE HOLD

Fremtidens økonomistyring er et mindset

Den offentlige økonomistyring handler i fremtiden ikke om én teknik, men om en tankegang. Med begrebet fremtidens økonomistyring er der tale om et mindset.

Og fremtidens økonomistyring som begreb og uddannelse handler således om, at vi i højere grad går ind til og anvender økonomistyringen som et ledelsesredskab, der skal sikre, at vi opnår omkostningseffektive løsninger - i leveringen af service til borgerne.

At skabe service til borgerne er selve formålet med økonomistyringen, mener tilrettelægger og underviser på Fremtidens Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh.

Per Nikolaj Bukh er professor og ph.d. ved Aalborg Universitet, og i videoen fortæller han indgående om formålet med og indholdet på Fremtidens Økonomistyring.

Her fortæller også tre deltagere fra henholdsvis Faxe, Sorø og Århus Kommune om deres oplevelse med og udbytte fra forløbet på Fremtidens Økonomistyring.

Se video

Fremtidens Økonomistyring strækker sig over fire moduler á to dage, og deltagerne får såvel indblik i teori som inputs fra praksis, når fagpersoner samt medarbejdere og ledere fra kommuner landet over fortæller åbent om deres udfordringer og succeser med implementeringen af forskellige styringsmodeller.

Nøgleord sagt om Fremtidens Økonomistyring:

  • God og interessant vekselvirkning mellem teori og inputs fra praksis
  • Jeg kom tilbage til at tænke nogle basistanker omkring økonomistyring i kommunerne
  • En stor fordel, at Fremtidens Økonomistyring giver en stor rygsæk fyldt med konkrete redskaber
  • Jeg fik nogle nye og anderledes impulser og mulighed for sparring
  • Det eneste kursus om design af økonomistyring i den offentlige sektor
  • Fremtidens Økonomistyring er et ledelsesredskab til at sikre omkostningseffektive løsninger
  • Et redskab til strategi og ledelse med blik for motivation og incitamenter
  • Fremtidens Økonomistyring har levet op til og også overgået mine forventninger
  • En rigtig god oplevelse på alle tænkelige punkter

Er du interesseret i at høre mere om uddannelsen, er du mere end velkommen til at kontakte os.

Tilmelding og yderligere kursusbeskrivelse finder du her