Målgruppe

Kommunale medarbejdere, som arbejder med kontrolsager.

Kursusdatoer
 • Herlev, COK Hovedstaden, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  august 2020 - december 2020
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
  november 2020
 • COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
  Undervisning
  januar 2021 - juni 2021
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
  maj 2021 - juni 2021
Videoer
Datoer
Herlev, COK Hovedstaden, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
Undervisning
august 2020 - december 2020
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
november 2020
Pris: 13.350 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist15.05.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Viden og redskaber i kontrolindsatsen

Modulet er for dig, som ønsker at få opdateret din viden og erhverve nye redskaber i dit arbejde med kontrolsager.

Du får specifik viden om og kan bevæge dig sikkert og hjemmevant i kontrolområdets lovmæssige regler, rammer og intentioner, og du kan håndtere personfølsomme oplysninger på korrekt vis.
Med vægt på en helhedsorienteret tilgang til sagsbehandlingen arbejder vi med motiverende metoder og tilgange til borgerdialogen. Og du forstår betydningen af et tæt samarbejde med både offentlige og private aktører og du kan vurdere, hvilken samarbejdspartnerne der skal inddrages og bringes i spil i en given sag.
Du får viden om hvilke systemer, du kan hente oplysninger fra, herunder konkret søgning af oplysninger til at belyse sager.
Du ved, hvordan du kan anvende sociale medier i kontrolsager og forstår, hvordan denne viden kan anvendes som en understøttende del af sagsbehandlingen og kommer også omkring de etiske aspekter i den forbindelse
Du får indsigt i og kan reflektere over din egen rolle og opgaverne i forhold til borgeren, samarbejdspartnerne og systemet.

Indhold

Modulets hovedtemaer:

Lovgivning, retligt grundlag og politiske målsætninger

 • Hvad er socialt bedrageri
 • Persondataloven
 • Forvaltningsloven
 • Offentlighedsloven
 • Retssikkerhed loven på det sociale område
 • Cpr. Loven
 • Grundloven
 • Div. specielle lovgivninger
 • Vejledninger til lovgivning
 • Sagsbehandlingsmæssige regler, herunder formalia

Helhedsorienteret sagsbehandling

 • Samarbejdet med øvrige offentlige myndigheder
 • Samarbejde med Udbetaling Danmark – den fælles dataenhed
 • Samarbejdet med private – både personer og virksomheder
 • Kommunikation med borgerne

Tilgængelige IT-systemer og dokumenter

 • Opslag og fremsøgning af oplysninger
 • Redskaber til forberedelse af samtaler
 • Sammenholde borgerens oplysninger med fremsøgt data
 • Redskaber, samarbejde og systematik

Anvendelse af sociale medier

 • Instagram
 • Twitter
 • Facebook
 • Youtube
 • Hvad kan undersøges

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • opnå viden om, hvilke systemer de kan hente oplysninger fra, herunder konkret fremsøgning af oplysninger til at belyse sager samt hvordan de sammenholder de hentede data med borgerens egne oplysninger i sagen
 • have specifik viden om, hvilke love, reformer og incitamenter der anvendes i sagsbehandlingen samt hvilke muligheder den enkelte lovgivning åbner for
 • have konkret viden i forhold til anvendelse af sociale medier i kontrolsager samt forstå, hvordan denne viden kan anvendes
 • forstå betydningen af et tæt samarbejde med både offentlige og private aktører og opnå viden om, hvilke handlemuligheder et sådant samarbejde medfører.

De studerende skal

 • kunne analysere og vurdere henvendelsens karakter og anvende denne viden til at sikre, at de rette data frembringes med henblik på at sikre den mest effektive belysning af en kontrolsag
 • have forståelse for og kunne benytte den specifikke lovgivning på området, samt tilhørende vejledninger
 • have viden om egne, lokale og nationale politikker og strategier på kontrolområdet og kunne vurdere, hvilken betydning de har i praksis for sagsbehandlingen af kontrol sager
 • have forståelse for handle- og mulighedsrummet i anvendelsen af sociale medier samt forstå vigtigheden af etiske overvejelser i den forbindelse
 • være i stand til at vurdere, hvilke samarbejdspartnerne der skal inddrages og bringes i spil i en given sag.

De studerende skal

 • være i stand til at anvende relevante IT-systemer som understøttende del af sagsbehandlingen
 • være i stand til at kunne navigere i de lovgivninger, der bruges på området
 • kunne vurdere, hvilke indsatser der er relevante i den enkelte sag samt kunne sammenholde de forskellige oplysninger til en helhedsorienteret sagsbehandling
 • selvstændigt kunne søge oplysninger via de sociale medier samt kunne vurdere, hvilke oplysninger der er relevante at anvende
 • have indsigt i og kunne reflektere over egen rolle og opgaverne i forhold til borgeren, samarbejdspartnerne og systemet samt egen fremtidig kompetenceudvikling i tilknytning hertil.
Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen. Modulet udløser 10 ECTS-point

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.

ECTS
10.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er