Viden og inspiration

Vi har samlet en række links til dig, der søger inspiration til udvikling af skole og dagtilbud.

Stærkere dagtilbud for børnene og bedre valgmuligheder for forældrene

Der skal flere uddannede pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner. Forældre med skæve arbejdstider skal have mulighed for at veksle barnets almindelige plads i vuggestuen til en deltidsplads i det kendte dagtilbud kombineret med en privat passer i hjemmet. Og alle børn i dagtilbud - fra Sigga i dagplejen til Anton i børnehaven - skal møde voksne, der arbejder med trygge og stimulerende læringsmiljøer, der støtter alle børns læring og trivsel.

Læs Regeringens udspil om stærkere dagtilbud for børnene og bedre valgmuligheder for forældrene her.


Godt på vej mod kvalitet i dagtilbud 

KL har udgivet en publikation, der sætter fokus på kvalitet i dagtilbud. Med publikationen sender KL et signal til alle ansvarlige parter i stat og kommune om, at der er behov for markant opmærksomhed på at udvikle kvaliteten i dagtilbud til de yngste børn. Det gælder både dagplejen, daginstitutioner og kommunale såvel som selvejende og private dagtilbud. 

Læs KL’s publikation Godt på vej mod kvalitet i dagtilbud her.