Målgruppe

Introduktionskurset henvender sig til alle nye kommunale medarbejdere der arbejder med byudvikling og by- og lokalplanlægningen og planadministration.

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning og overnatning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Gem som favorit

Velkommen som ny planlægger i kommunen - en moderne blæksprutte!

Velkommen til kommunen – velkommen som ny planlægger i en politisk styret organisation.

Foran dig ligger adskillige spændende og komplekse opgaver, hvor du kan få din faglighed sat i spil og virkelig gøre en forskel! Men det er også en virkelighed hvor du skal balancere mellem rettidig omhu, lovmedholdelighed, almensvældet interesser og borgere/virksomheders ønsker og behov.

Det er kort sagt en kompleks hverdag hvor du får brug for mange forskellige kompetencer.

For hvordan kan du både være planlægger og samtidig myndighedsperson der har styr på jura og processer? Hvordan træffer du lovmedholdelige afgørelser og udarbejder plandokumenter, der overholder lovgivningen og sikrer, at Byrådets visioner realiseres? Hvordan holder du de mange bolde i luften som projektleder, byudvikler og proceskonsulent der formår at styre komplicerede processer?

Hvordan inddrager du kolleger og borgere i nytænkende og samskabende processer, der danner grundlag for innovation? Hvordan skal du agere i samspillet mellem borgere og politikere, og hvordan finder du balancen mellem faglighed og politik?

COK har udviklet et grundlæggende introduktionskursus til det at være ansat som planlægger i dynamisk kommune med en kompleks og dilemmafyldt virkelighed.

Kurset er dit forvaltningsmæssige fundament – den platform hvorfra du kan udøve dit fagfaglige virke som planlægger. Du får her kendskab til det overordnede grundlag planlæggerens job – fra forvaltningslov, kommunal styrelse og politik til planlovgivningens rammer.

Kurset giver en forståelse af planlovens formål og opbygning samt hvordan den anvendes i hverdagen. Du stifter bekendtskaber med de største emner i planloven bl.a. kommuneplanlægning og lokalplanlægning.

Der er desuden fokus på de kompetencer, der forventes af nutidens planlæggere bl.a. i forhold til borgerinddragelse, procesledelse og samskabelse.

Undervisere/ Oplægsholdere

Teamleder Britta Bjerregaard Pørksen, Skive Kommune
Afdelingsleder Sina Petersen, Vejle Kommune

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er