NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Vejlederuddannelse - vejledning af kontorelever

Bliv en kvalificeret vejleder for dine elever og arbejdsplads.
Nyt modul som henvender sig til dig som er vejleder, er på vej til at blive det eller på anden vis tager del i elevens uddannelsesforløb

Formålet med modulet er at øge dine kompetencer i forhold til at udfylde rollen som vejledere for kontorelevers praktikforløb på arbejdsstedet.
Yderligere bliver du i stand til i praksis at planlægge og gennemføre et praktikforløb for eleven samt vejlede eleven gennem forløbet. Dette vil være med til at kvalificere elevens kompetencer under og ikke mindst efter uddannelsesforløbet.
Du får redskaber til at kunne vurdere de problemstillinger, som eleverne oplever i deres uddannelsesforløb samt kunne coache eleven til selv at finde mulige løsninger.
Du kommer til at reflektere over egen rolle som vejleder og herigennem udvikle egen praksis.

Indhold

Modulets hovedtemaer

 • Kontorelevuddannelsens formelle grundlag
 • Hvordan planlægges praktikforløbet (Projektstyring)
 • Forandring
 • Kommunikation
 • Coaching
 • Motivation og læring

Læring og udbytte

De studerende skal

 • have viden om uddannelsens lovgrundlag og gennemførelse på hhv. skolen og arbejdsstedet
 • forstå deres egen rolle i samarbejdet med den elevansvarlige om den enkelte elevs praktikforløb
 • forstå vigtigheden af samarbejdet med andre kolleger om praktisk forløb, læringsforløb og læringsmål
 • have viden om forskellige forandrings-, motivations -, kommunikations- og coachingteorier og kunne reflektere over disses anvendelse.

De studerende skal

 • kunne vurdere de problemstillinger kontoreleverne oplever i deres praktik og kunne coache eleven til selv at finde mulige løsninger
 • kunne formidle deres viden om læringsforløb og læringsmål til kolleger
 • kunne anvende forskellige kommunikationsstrategier, herunder at kommunikere hensigtsmæssigt i forhold til elever og samarbejdspartnere
 • kunne anvende en coachende tilgang i deres vejledning af eleven
 • kunne anvende deres viden om motivation, læring og transfer i deres planlægning og tilrettelæggelse af et praktikforløb
 • kunne vurdere konkrete daglige problemstillinger af relevans for eleven og kunne formidle denne viden til elever og samarbejdspartnere
 • kunne tilrettelægge et konkret læringsforløb ud fra en analyse og vurdering af den enkelte elev
 • kunne agere i en foranderlig verden.

De studerende skal

 • kunne deltage i det tværfaglige samarbejde omkring eleven med en professionel tilgang
 • kunne reflektere over egen rolle som vejleder og herigennem udvikle egen praksis
 • kunne tilegne sig ny viden om kommunikation og coaching og anvende denne viden i sin udvikling som vejleder.
Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen.

Eksamensform

Mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis.

ECTS
10.00
Målgruppe

Medarbejdere, der er eller skal være ansvarlige for kontorelevers praktikforløb i afdelingen.

Videoer
Se video om kurset
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag