NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Vejlederuddannelsen for vejledere på Sundhedsområdet - online

For dig som er eller ønsker at blive vejleder

- Bliv i stand til i praksis at kunne planlægge, vejlede og gennemføre det bedst mulige praktik- og uddannelsesforløb for de studerende/elever på afdelingen
- Få viden om uddannelsens lovgrundlag og gennemførelse.
- Forstå din egen rolle i samarbejdet med den ledende lægesekretær og uddannelseslederen om den enkelte studerendes/elevs praktikforløb.
- Lær at kommunikere hensigtsmæssigt, også i vanskelige situationer, og lær at bruge coaching i vejledningen.
- Bliv i stand til at vurdere, hvordan et praktikforløb planlægges optimalt, og hvordan læringen på arbejdspladsen tilrettelægges optimalt ud fra den enkelte elevs læringsstil og uddannelsesniveau.

Indhold

Modulets hovedtemaer:

 • Formelle grundlag for den Sundhedsadministrative koordinatoruddannelse
 • Hvordan kan et praktik- og uddannelsesforløb planlægges?
 • Motivation og læring
 • Kommunikation
 • Coaching
 • Forandring

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • have viden om uddannelsens lovgrundlag og gennemførelse på hhv. skolen og afdelingen
 • forstå deres egen rolle i samarbejdet med den ledende lægesekretær og uddannelseslederen om den enkelte studerendes/elevs praktikforløb
 • forstå vigtigheden af inddragelse og samarbejde med andre kolleger om f.eks. læringsforløb og læringsmål
 • have viden om forskellige forandrings-, motivations -, kommunikations- og coachingteorier og kunne reflektere over disses anvendelse.

De studerende skal

 • kunne anvende en coachende tilgang i vejledning af den studerende/eleven
 • kunne vurdere de problemstillinger, de studerende/eleven oplever i deres praktik og kunne coache den studerende/eleven til selv at finde mulige løsninger
 • kunne opnå færdigheder i at understøtte den enkelte studerende/elevens egne refleksioner over deres uddannelsesforløb og læringsmål
 • kunne formidle viden om læringsforløb og læringsmål til kolleger
 • kunne anvende forskellige kommunikationsstrategier, herunder at kommunikere hensigtsmæssigt i forhold til studerende/elever og samarbejdspartnere
 • kunne anvende viden om motivation, læring og transfer i planlægning og gennemførelse af et optimalt praktikforløb
 • kunne vurdere konkrete daglige problemstillinger af relevans for den studerende/eleven og kunne formidle denne viden til den studerende/eleven og øvrige samarbejdspartnere
 • kunne tilrettelægge et konkret læringsforløb ud fra en analyse og vurdering af den enkelte studerende/elev
 • kunne agere i en foranderlig verden

De studerende skal

 • kunne deltage med en professionel tilgang i det tværfaglige samarbejde omkring og med den studerende/eleven
 • kunne reflektere over egen rolle som vejleder og herigennem udvikle egen praksis
 • kunne tilegne sig ny viden om kommunikation og coaching og anvende denne viden i sin udvikling som vejleder.
Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Sundhedskommunomuddannelsen.
Synopsen udarbejdes individuelt eller parvis i slutningen af og efter undervisningsforløbet.

Synopsen skal tage udgangspunkt i den studerendes rolle som vejleder, fx i hele eller dele af et praktik- og uddannelsesforløb for den studerende/eleven.

Eksamensform

Mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis.

ECTS
10.00
Målgruppe

Lægesekretærer der er eller skal være vejleder for studerende/elever i deres praktikforløb i afdelingen.

Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Pris: 13.350 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist15.11.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit