NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Vejlederuddannelse for elevansvarlige lægesekretærer

For dig som er elevansvarlig lægesekretær, eller ønsker at blive det.

Bliv i stand til i praksis at planlægge og gennemføre et praktikforløb for lægesekretærelever og at vejlede elever, så det bliver et optimalt forløb for den enkelte elev.
Få viden om uddannelsens lovgrundlag og gennemførelse.
Forstå din egen rolle i samarbejdet med den ledende lægesekretær og uddannelseslederen om den enkelte elevs praktikforløb.
Lær at kommunikere hensigtsmæssigt, også i vanskelige situationer, og lær at bruge coaching i vejledningen.
Bliv i stand til at vurdere, hvordan et praktikforløb planlægges optimalt, og hvordan læringen på arbejdspladsen tilrettelægges optimalt ud fra den enkelte elevs læringsstil og uddannelsesniveau.

Indhold

Modulets hovedtemaer:

 • Lægesekretæruddannelsens formelle grundlag
 • Hvordan planlægges praktikforløbet (Projektstyring)
 • Forandring
 • Kommunikation
 • Coaching
 • Motivation og læring

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • have viden om uddannelsens lovgrundlag og gennemførelse på hhv. skolen og afdelingen
 • forstå deres egen rolle i samarbejdet med den ledende lægesekretær og uddannelseslederen om den enkelte elevs praktikforløb
 • forstå vigtigheden af samarbejdet med andre kolleger om praktisk forløb, læringsforløb og læringsmål
 • have viden om forskellige forandrings-, motivations -, kommunikations- og coachingteorier og kunne reflektere over disses anvendelse.

De studerende skal

 • kunne vurdere de problemstillinger, lægesekretæreleverne oplever i deres praktik og kunne coache eleven til selv at finde mulige løsninger
 • kunne formidle deres viden om læringsforløb og læringsmål til kolleger
 • kunne anvende forskellige kommunikationsstrategier, herunder at kommunikere hensigtsmæssigt i forhold til elever og samarbejdspartnere
 • kunne anvende en coachende tilgang i deres vejledning af eleven
 • kunne anvende deres viden om motivation, læring og transfer i deres planlægning og tilrettelæggelse af et praktikforløb
 • kunne vurdere konkrete daglige problemstillinger af relevans for eleven og kunne formidle denne viden til elever og samarbejdspartnere
 • kunne tilrettelægge et konkret læringsforløb ud fra en analyse og vurdering af den enkelte elev
 • kunne agere i en foranderlig verden.

De studerende skal

 • kunne deltage i det tværfaglige samarbejde omkring eleven med en professionel tilgang
 • kunne reflektere over egen rolle som elevvejleder og herigennem udvikle egen praksis
 • kunne tilegne sig ny viden om kommunikation og coaching og anvende denne viden i sin udvikling som elevvejleder.
Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Sundhedskommunomuddannelsen.
Synopsen udarbejdes individuelt eller parvis i slutningen af og efter undervisningsforløbet.

Synopsen skal tage udgangspunkt i den studerendes rolle som elevansvarlig lægesekretær, fx i hele eller dele af et forløb for en elev.

Eksamensform

Mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis.

ECTS
10.00
Målgruppe

Lægesekretærer, der er eller skal være ansvarlige for lægesekretærelevers praktikforløb i afdelingen.

Kursusdatoer
 • Komponent/COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis.
  maj 2022 - juni 2022
 • Komponent/COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis.
  maj 2022 - juni 2022
 • Komponent/COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis.
  maj 2022 - juni 2022
 • Komponent/COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis.
  maj 2022 - juni 2022
 • Komponent/COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis.
  maj 2022 - juni 2022
 • Komponent/COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis.
  maj 2022 - juni 2022
Videoer
Se video om kurset
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Komponent/COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
Undervisning
januar 2022 - maj 2022
Mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis.
maj 2022 - juni 2022
Pris: 13.350 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist15.11.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag