Målgruppe

Medarbejdere, der arbejder med og rådgiver kommunalpolitikere om vederlagsreglerne.

Samarbejdspartner
KL- Jura og EU
Kursusdatoer
 • Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
  20.11.2019 kl. 09:00 - kl. 16:00
Datoer
Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
20.11.2019 kl. 09:00 - kl. 16:00
Pris: 3.450 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist16.10.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Vederlagsregler for kommunalpolitikere

Du får en grundig gennemgang af vederlagsreglerne for kommunalpolitikere, udvalgsformænd og borgmestre, herunder de komplekse regler om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Endvidere gennemgår vi reglerne om borgmesterpension, ægtefællepension og børnepension.
.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 08:30
  Ankomst og morgenkaffe
 • 09:00
  Velkomst og præsentation
 • 09:30
  Kommunalpolitikeres faste vederlag, udvalgsvederlag og vederlag til stedfortrædere, bl.a:
  Hvad dækker det faste vederlag?
  Hvem kan få børnetillæg?
  Hvad dækker udvalgsvederlaget?
  Hvornår og hvad skal der gives i vederlag til stedfortrædere?
  Hvordan bliver det fastsat?
 • 10:30
  Pause
 • 10:45
  Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, bl.a:
  Hvad går reglerne ud på?
  Hvad kan kommunalpolitikere få tabt arbejdsfortjeneste for?
  Hvordan skal I administrere reglerne?
  Hvad skal I særligt være opmærksom på?
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Udvalgsformand og næstformand, bl.a:
  Vederlag til udvalgsformand og næstformand
  Hvad dækker udvalgsformandens vederlag?
  Får næstformanden altid vederlag?
  Feriegodtgørelse
  Efterløn til udvalgsmanden
 • 13:30
  Borgmestervederlag og borgmesterpension
  Hvordan fastsættes borgmestervederlaget?
  Efterløn til borgmesteren
  Feriegodtgørelse
  Beregning af borgmesterpension
  Samordning af pensioner
  Ægtefællepension
  Efterindtægt til borgmesters ægtefælle
  Børnepension
 • 14:15
  Pause
 • 14:30
  Borgmestervederlag og borgmesterpension fortsat
 • 15:00
  Øvrige vederlagregler, bl.a:
  Diæter og godtgørelse til ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer
  Godtgørelser (befordring, rejse og fravær)
  Hvornår ophører vederlaget?
  Er vederlag pligtmæssige?
  Kommunale og regionale hverv efter særlovgivning
  Modregning
 • 15:45
  Afslutning og tak for i dag
 • 16:00
  Dagen slut

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er