Målgruppe

Kurset er målrettet løn- og personalekonsulenter i kommuner og regioner, som rådgiver omkring overenskomstforhold og afskedigelser.

Samarbejdspartner
KL- Jura og EU
Kursusdatoer
 • KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S

  24.06.2020 kl. 09:00 - kl. 16:00
Datoer
KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S

24.06.2020 kl. 09:00 - kl. 16:00
Pris: 3.450 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb
Tilmeldingsfrist01.06.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Væsentlige vilkårsændringer

Med hvilket varsel skal en ændring i et ansættelsesforhold fortages? Få styr på det retlige grundlag, varslingstyperne og processen, når der gennemføres vilkårsændringer i kommuner og regioner.

En forudsætning for at kunne foretage en kvalificeret juridisk vurdering af, om en ændring i et ansættelsesforhold også kan defineres som en væsentlig vilkårsændring er, at man anvender et fælles begrebsapparat.

På dette kursus stiller vi derfor spørgsmålet: ”Hvornår er en ledelsesmæssig disposition en vilkårsændring, og hvornår er den væsentlig?” Du får en detaljeret indføring i de kriterier, der indgår i vurderingen af, om ændringer i ansættelsesforholdet er væsentlige og med hvilket varsel, ændringer kan gennemføres.

Vi gennemgår det retlige grundlag for vilkårsændringer og ser på det samlede sæt af regler og den retspraksis, som behandler sager om vilkårsændringer. Vi gennemgår også de procedureregler, som gælder ved vilkårsændringer, herunder reglerne i forvaltningsretten og overenskomsterne.

På kurset sætter vi fokus på flere specifikke typer af ændringer. Det drejer sig bl.a. om ændringer i arbejdstid, arbejdssted og løn.

Og endelig stiller vi skarpt på begrebet ”kutyme”, der af og til bliver brugt som argument for, at der er opstået en uskreven medarbejderrettighed, der ikke uden videre kan fjernes.

Dit udbytte
Når du har gennemført kurset, har du værktøjerne til at foretage en kvalificeret juridisk vurdering af, om en ændring i et ansættelsesforhold er væsentlig eller ej. Du har også fået indgående viden om, hvordan vilkårsændringer gennemføres.

Undervisere/ Oplægsholdere

På kurset underviser chefkonsulenterne Anne Færge Bork og Christel Andersen KL, Jura og EU. Begge rådgiver dagligt kommunerne om håndteringen af vilkårsændringer og er endvidere erfarne undervisere.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 08:30
  Morgenkaffe
 • 09:00
  Velkomst, program
 • 09:15
  Det retlige grundlag
  Når man skal vurdere, om en ændring i ansættelsesforholdet er væsentlig, er det ofte ikke nok at kigge i ansættelsesbrevet. Vi ser på det samlede sæt af regler og praksis, som regulerer den enkelte medarbejders ansættelsesforhold, og stiller skarpt på juridisk metode og fortolkningsregler.
 • 10:00
  Begrebsafklaring og varslingstyper
  En forudsætning for at kunne foretage en kvalificeret juridisk vurdering af, om en ændring i et ansættelsesforhold også kan defineres som en væsentlig vilkårsændring er, at man anvender et fælles begrebsapparat. Vi stiller derfor spørgsmålet: ”Hvornår er en ledelsesmæssig disposition en vilkårsændring og hvornår er den væsentlig? ” Der gives en overordnet indføring i, hvilke elementer der indgår i vurderingen af, om ændringer i ansættelsesforholdet er væsentlige og med hvilket varsel ændringer kan gennemføres.
 • 11:15
  Proces – forvaltningsret og procedure i sager om vilkårsændringer
  Vi gennemgår de formelle krav til den måde, som vilkårsændringer skal gennemføres på, og sætter fokus på procedurereglerne i forvaltningsretten og overenskomsterne. Vi giver også bud på, hvordan man kan gribe processen an, når der skal gennemføres vilkårsændringer og stiller skarpt på, hvilke krav man kan stille til medarbejderen om tilbagemelding.
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Ændringer i arbejdstiden
  Arbejdstidens placering er normalt af stor betydning for både arbejdsgiver og arbejdstager. Arbejdsgiveren har stor interesse i at kunne placere arbejdstiden på en måde, så arbejdet bliver udført mest effektivt og med så god en service som mulig over for borgerne. Medarbejderen har også en stor interesse i arbejdstidens placering, da den har indvirkning på tilrettelæggelsen af medarbejdernes dagligdag i forhold til arbejds- og familieliv. Vi gennemgår retspraksis og reglerne for i hvilket omfang man kan ændre arbejdstiden for medarbejderne.
 • 14:30
  Kutymer
  Ofte bliver begrebet kutyme brugt i flæng som udtryk for en uskreven medarbejderrettighed, der ikke uden videre kan fjernes. En kutyme er et kollektiv arbejdsretligt begreb og kun hvis en række betingelser er opfyldt gælder de særlige varslingsregler. Vi definerer en kutyme og gennemgår varslingsreglerne.
 • 15:15
  Ændringer i lønnen
  Med Ny Løn og senere Lokal Løndannelse blev der indført en lokal lønstruktur, som er væsentlig mere fleksibel end tidligere tiders anciennitetsbaserede lønsystem. Samtidig har den nye form for løndannelse også medført et utal af forskellige lokale lønaftaler, som bliver gjort til genstand for fortolkning, når et løntillæg skal fjernes eller reduceres, fordi forudsætningerne for tildelingen af løn ikke altid fremstår lige klar. Vi gennemgår reglerne for ophør af lokal løn.
 • 16:15
  Dagen slut

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er