Værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet

En god kvalitet i sagsbehandlingen er vigtig for at sikre gode indsatser for børn og unge med handicap og deres familier. Du kan på dette kursus lære at bruge de nye værktøjer til udredning og handleplan til Børnehandicapområdet, som understøtter en systematisk sagsbehandling og dokumentation af den socialfaglige indsats.

Formålet med kurset er, at deltagerne får en grundlæggende viden om systematik og sagsbehandling og om mulighederne for at styre systematik og dokumentation gennem anvendelse af værktøjerne for udredning, handleplan og opfølgning. Deltagerne får en forståelse af opbygningen og elementerne i værktøjerne samt bliver trænet i at anvende dem i praksis. Deltagerne bliver i stand til at opstille konkrete og individuelle mål for en indsats. Endvidere bliver de i stand til at anvende redskaberne til dialog i forbindelse med samarbejdet med forældrene og barnet eller den unge.

Kurset sætter fokus på at værktøjerne kan anvendes til:  

  • Udredning af barnets funktionsevne, ressourcer og behov
  • Afklaring af søskendes og forældrenes samt den samlede families behov som følge af barnets nedsatte funktionsevne og mulighederne indenfor alle de handicapkompenserende ydelser
  • Den børnefaglige undersøgelse efter §50, når barnet har behov for særlig støtte, og der skal iværksættes indsatser efter §52 til barnet eller familien.

Vi har tilrettelagt kurset med udgangspunkt i aktionslæringsprincipperne. Kurset indeholder fem undervisningsdage med læringsrum under kurset, men i særdeleshed mellem kursusdagene.

Det sikres herved, at I ved at træne i egne sager under kurset og mellem kursusdagene vil opnå større læring og omsætning til egen praksis.  

Udbytte

På kurset får du viden om baggrunden for udvikling af værktøjerne.  

  • Du får et godt kendskab til og får afprøvet den systematik, der ligger til grund for de nye værktøjer.
  • Du får et indblik i, hvordan værktøjerne kan medvirke til et kvalitetsløft i sagsbehandlingen for børn og unge med handicap.
  • Du vil blive i stand til at identificere relevante handicapspecifikke dimensioner og kun udrede det, der er nødvendigt og relevant for henvendelsesårsagen.
  • Du vil blive i stand til at udarbejde handleplaner med indbyggede formål og mål og at anvende forventningsscoren, så den efterfølgende opfølgning og effektmåling bliver mulig.
  • Du vil få afprøvet nye dialogredskaber, så du lærer at anvende dem i forbindelse med inddragelse af såvel forældre som børn og unge i både udredningen, i målsætningen og opfølgningen.
  • Du vil lære at indarbejde sammenhænge mellem sagsbehandlingsreglerne og værktøjerne, så rækkefølge og sagsbehandlingsproces i værktøjerne giver mening i dagligdagen.

Herudover vil ledelsen i kommunen få et redskab til at aflæse, hvilke målgrupper der er i kommunen, og hvilke indsatser der virker som dokumentation til økonomisk og faglig styring.  

Undervisere

Handicapkonsulent Inge Louv, socialrådgiver Trine Erdann, og socialformidler Helle Jakobsen.

Målgruppe

Kurset er rettet mod ledere og myndighedssagsbehandlere på børnehandicapområdet.  

Pris

Kurset er gratis og kan hentes hjem i egen organisation.

Tilmelding

Tilmeld dig kurset >>

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte koordinator Gitte H. Jensen på 8779 6314 eller på ghj@cok.dk.