Målgruppe

Alle der arbejder med unge.

Kursusdatoer
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  24.10.2019 kl. 08:30 - kl. 16:00
Datoer
COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
24.10.2019 kl. 08:30 - kl. 16:00
Pris: 2.495 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist30.09.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Ung og rusmidler

Danske unge har et relativt højt forbrug af rusmidler sammenlignet med unge i resten af EU. Arbejder du med unge der eksperimenterer med eller misbruger rusmidler? Og ved du hvordan de hjælpes bedst?

Indhold

Rusmidler er en del af den danske ungdomskultur. Mange unge stifter bekendtskab med rusmidler som led i deres socialiseringsproces fra barn til voksen. For nogle unge er det en enkeltstående oplevelse, mens det for andre unge udvikler sig til et problematisk forbrug.

Er I klædt godt nok på til at håndtere unge med et problematisk forbrug?

Socialstyrelsen anbefaler at organisationer har en rusmiddelpolitik, som er en formuleret fælles holdning til, hvordan I forholder jer til unges brug af rusmidler.

På denne temadag sætter vi fokus på:

 • Hvad sker der i hjernen, når unge tager rusmidler? Hvorfor bliver de unge fristet, og hvilke rusmidler er særligt populære hos unge?
 • Den svære samtale med unge om rusmidler: Hvordan forebygger vi rusmiddelbrug, hvordan spotter vi risikoadfærd, og hvordan italesætter vi det så konstruktivt som muligt?
 • Hvad er en god rusmiddelpolitik, og hvordan kan den give de ansatte mod til handling, når de møder unge med et problematisk rusmiddelbrug?
 • Hvordan kommer I i gang med jeres egen lokale rusmiddelpolitik?

Workshoppens teoretiske oplæg bygger på nyeste viden på rusmiddelområdet, samt forskningsbaserede modeller og samtaleredskaber.

Temadagen indeholder en høj grad af deltagerinvolvering, hvor deltagerne løbende inviteres til at reflektere og omsætte den ny viden til ny praksis.

Temadagen vil være grafisk faciliteret med håndtegnet præsentationsplakat og visuelle skabeloner. Grafisk facilitering understøtter bedre forståelse af komplekst materiale, det skaber overblik og hjælper deltagerne til at omsætte og forankre læring til egen praksis.

Undervisere/ Oplægsholdere

Camilla Lahn Pihlkjær: psykolog med speciale i unge og rusmidler
Camilla Lahn Pihlkjær er autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og har særlig interesse i unge og rusmidler. Hun har arbejdet som rusmiddelbehandler i Ungdomscentrets Rusmiddelteam i Aarhus Kommune. Udover misbrugsbehandling har Camilla erfaring som underviser, supervisor og VISO-konsulent. Hun har undervist om unge og rusmidler på opholdssteder, i Ungdomspsykiatrien og Det Sociale Tilsyn og har via Socialstyrelsen oplært mindre kommuner i at lave misbrugsbehandling til unge.
Camilla har psykologpraksis i Århus og arbejder også som studievejleder på VIA.

Lise Kjærgaard – møde- og procesfacilitator.
Lise er uddannet socialrådgiver har 14 års arbejdserfaring fra ungeområdet – særligt fra ansættelser i beskæftigelsesafdelinger, Ungdomsskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning.
De seneste år har Lise arbejdet som grafisk facilitator i eget firma - hvor hun blandt andet løser opgaver som facilitering af møder, workshops og længerevarende procesforløb.
Forankring af at ny viden, ideer og samtale, samt omsætning til konkrete tiltag og handlinger i praksis – er omdrejningspunktet for alle de opgaver Lise løser.
Sagt om Lise:” Lises måde at tale til os på er helt i øjenhøjde. Hun er velforberedt, empatisk, kompetent og virkelig inspirerende” – Bestyrelsesformand i NGO.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 08:30
  Morgenmad
 • 09:00
  Velkomst og præsentation
 • 09:15
  Unge, rusmidler og hjernen:
  Ungdomslivets kompleksitet
  Hvad sker der i hjernen når man tager rusmidler?

  Rusmidlernes virkning og popularitet.
  Sværhedsgrader af rusmiddelbrug.
 • At gøre den svære samtale lettere:
  Hvad er risikoadfærd og hvordan spotter vi den?
  Hvordan handler man bedst på sin bekymring?
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  At gøre den svære samtale lettere – fortsat
  Den motiverende samtale.
  Ændringscirklen - en model til forståelse af forandringsprocesser.
  Opsamling - tjeklisten i forhold til den svære samtale
 • Rusmiddelpolitik:
  Hvorfor er det vigtigt at have en rusmiddelpolitik?
  Socialstyrelsens anbefalinger.
  Kom godt I gang med jeres egen rusmiddelpoltik.
 • 15:30
  Fælles afrunding
 • 16:00
  Tak for i dag

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er