COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Undersøgelse: Kommunal Ledelse 2015

COKs undersøgelse Kommunal Ledelse 2015 viser, at den enkelte leders placering i ledelseshierarkiet ude i landets 98 kommuner har afgørende betydning for, om en ledelsesopgave bliver opfattet som vigtig, udfordrende og tidskrævende. 

Vores undersøgelse viser, at ledere på det strategiske niveau placeret centralt i den kommunale organisation generelt vurderer tværfaglig ledelse, evidensbaseret ledelse og ledelse i samskabende processer som vigtigere, mere udfordrende og mere tidskrævende, mens ledere placeret decentralt på det udførende niveau oplever de mere klassiske ledelsestemaer – personaleledelse og administrativ ledelse – som de vigtigste, forklarer Jeanet Hardis, der er chefkonsulent og ansvarlig for forretningsområdet Ledelse i COK.    
 
Undersøgelsen Kommunal Ledelse 2015 dokumenterer samtidig, at ledelsesdagsordenen og –prioriteringerne fra det centrale strategiske ledelsesniveau ikke automatisk bliver overført til det decentrale udførende ledelsesniveau. 

Din plads i hierarkiet har betydning 

Kommunal Ledelse 2015 viser, at forandringsledelse er det absolut mest præsente ledelsestema blandt samtlige kommunale ledere i 2015. 
 
Samtidig viser undersøgelsen, at den enkelte kommunale leders plads i ledelseshierarkiet har betydning for, hvordan han eller hun håndterer og føler sig udfordret af forandringerne. 
 
Vores undersøgelse viser, at de mange forandringer påvirker de kommunale ledere. Nogle ledere har svært ved at finde tid til og kunne prioritere mellem de forskellige ledelsesopgaver. Andre ledere oplever udfordringer med at få medarbejderne til at forblive positive og samarbejdende i en hverdag kendetegnet ved løbende forandringer, mens andre igen oplever udfordringer med at sikre medarbejdernes faglig udvikling, samtidig med at kravene til opgaveløsningen hele tiden forandrer sig, forklarer Jeanet Hardis. 
 
I 2015 oplever de kommunale ledere engagerede og aktive politikere, der skaber mange opgaver, hvilket øger tidspresset, som igen øger risikoen for utilfredse og skeptiske medarbejdere.  
 

Kerneopgaven ændrer sig

Ifølge undersøgelsen oplever knap 75 % af de kommunale ledere, at kerneopgaven har forandret sig i den tid, de har været ledere. 
 
Et markant flertal af lederne ude i landets kommuner oplever, at kerneopgaven har forandret sig. Forandringerne i kerneopgaverne bliver forklaret med, at kommunernes virkelighed vokser i kompleksitet og uforudsigelighed. Der er derfor brug for en ny kommunal ledelsesdagsorden, som kan imødekomme det øgede behov for at arbejde mere tværgående/tværfagligt og levere mere varierede ydelser, fastslår Jeanet Hardis.
 
Den komplekse og uforudsigelige kommunale virkelighed gør, at det politiske niveau i stigende grad efterspørger nye metoder, hvor tværfaglighed, evidens og samskabelse indgår i løsningen af fremtidens velfærdsopgaver. Men der er stor forskel på, hvordan de kommunale ledere håndterer udfordringerne. Det afhænger af, hvor tæt de er på det politiske niveau. 
 
Ifølge Kommunal Ledelse 2015 har det strategiske ledelsesniveau forstået efterspørgslen på tværfaglige, evidensbaserede og samskabte metoder, mens disse metoder fylder mindre hos ledere på det udførende ledelsesniveau med ansvar for løsning af den klassiske velfærdsopgave tæt på borgerne, brugerne og virksomhederne. 
 

Fakta: Kommunal Ledelse 2015

I efteråret 2015 har COK gennemført en kvantitativ undersøgelse blandt 1264 kommunale ledere i Danmark. Her er et udpluk af resultaterne:

  • Stillingsniveauet er den mest udslagsgivende baggrundsvariabel for, hvilke ledelsesopgaver de kommunale ledere oplever som vigtige, udfordrende og tidskrævende. 
  • Det strategiske ledelsesniveau (direktører, forvaltningschefer og afdelingsledere fra den kommunale centralforvaltning) er primært optaget af: 1) Tværfaglig ledelse, 2) Ledelse med afsæt i dokumenteret og evidensbaseret viden og 3) Ledelse i samskabende processer, mens det udførende ledelsesniveau (ledere af decentral enhed og afdelingsledere på institutioner) primært er optaget af Personaleledelse.
  • Blandt de kommunale ledere er det lederne med lavest anciennitet, der føler sig mest udfordret af Ledelse i forandringsprocesser. 62 % svarer, at den største udfordring er at kunne understøtte implementering af forandringen, mens nye krav og tiltag løbende kommer til. 40 % oplever, at det er vanskeligt at få medarbejderne til at se det positive i forandringerne, mens 35 % er udfordret af at opretholde medarbejdernes trivsel under forandringerne.
  • Undersøgelsen viser, at de kommunale ledere anno 2015 må og skal tænke i sammenhænge uden for eget fagområde, sådan at servicen/ydelserne bliver bredere. Det kræver tværfaglighed i løsning af kerneopgaven. 

Læs hele undersøgelsen her