NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Uformel leder? Skab resultater med din kommunikation

Som uformel leder er du på mange måder bindeleddet mellem medarbejdere og ledelse. Og det kalder på helt særlige evner til at kommunikere og motivere.

Som uformel leder vil du ofte skulle rammesætte opgaveløsningen og kommunikere pejlemærker og retning. Det kan være i den daglige håndtering af opgaver, i større organisatoriske forandringsprocesser eller måske i forbindelse med konkrete projekter, som du har ansvaret for. Som uformel leder repræsenterer du på mange måder et bindeled mellem ledelse og opgaveløsning.

Ude i kommunerne er antallet af medarbejdere, der betegner sig selv som ledere uden formelt personaleansvar, markant stigende. At agere i spændingsfeltet mellem at være tættere på ledelsen og samtidig en del af kollegaerne gør jobbet som uformel leder til en særlig kompleks ledelsesdisciplin. Her bliver evnen til at kommunikere og motivere afgørende for at lykkes.

Professor ved VIA Lone Pagh taler om ”organisationernes nye hybrider”, når hun beskriver den gruppe af medarbejdere, som falder uden for organisationernes sædvanlige kategorier.

På baggrund af en større kvalitativ interviewundersøgelse opstiller Lone Pagh en række gennemgående modstillinger eller dilemmaer, som disse medarbejdere – hybriderne – særligt udfordres af.

Undersøgelsen viser bl.a., at medarbejdere i ledelseslignende funktioner på den ene side efterlyser legitimitet fra ledelsen. På den anden side er de også bevidste om, at det i virkeligheden er den legitimitet, som de får af kollegaerne, der er afgørende. Og det er ikke en legitimitet, som er givet – den skal løbende forhandles. Hvor den formelle leder i højere grad kan betjene sig af de muligheder, der ligger i den formelle ledelsesret, f.eks. gennem påbud og forbud, må den uformelle leder altså først og fremmest bedrive ledelse via sin evne til at kommunikere og motivere.

Ofte er det kommunikationen med kollegaer og interessenterne, der afgør, om opgaver, projekter eller forandringer modtages positivt, og evnen til at kommunikere er derfor helt en afgørende faktor, hvis store som små projekter skal lykkes.

Kontakt