NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Uformel ledelse: Man skal kunne leve med lidt asymmetri

Der skal andre virkemidler i brug, når man ikke har det formelle personaleansvar. For Heidi Risgaard handler det især om at bruge sin egen personlighed og acceptere, at man nogle gange alligevel træder ind i ledelsesrummet. 

Heidi Risgaard er en af de mange kommunale medarbejdere, som har påtaget sig ledelseslignende opgaver uden formelt ledelsesansvar. Hun er en del af et team på fem koordinatorer, der tager sig af tværgående opgaver i Svendborg Kommune.

“Jeg har ikke personaleledelse, men i min stilling koordinerer jeg op, ned og til siden. Mine primære samarbejdspartnere er direktører, afdelingschefer og ledere, og min opgave er at få viden om økonomi ud i organisationen og hente det hjem igen”, fortæller Heidi Risgaard om den stilling, hun har haft i godt et år.

Bruger andre virkemidler

Heidi Risgaard og hendes koordinatorkollegaer har været gennem en modningsproces, hvor de bl.a. har forsøgt at nå til enighed om, hvad der ligger i koordinatorrollen. Og selvom fokus har været forskelligt, er de dog enige om, at funktionen i høj grad handler om at påvirke og engagere kollegaer og samarbejdspartnere:

“Vi har brug for at løfte blikket og se mulighederne for at påvirke kollegaer og samarbejdspartnere. Vi har ikke den legitime magt, så vi skal bruge nogle andre virkemidler”, fortæller Heidi Risgaard.

Det var i den sammenhæng, at Heidi Risgaards leder anbefalede hende at deltage på kursus i ledelse uden formelt personaleansvar. To kollegaer havde allerede gode erfaringer fra forløbet, og selv hjalp forløbet hende til at forstå sin egen personlige rolle i det uformelle lederskab.

Må gerne bruge sig selv

“Jeg er blevet mere opmærksom på de udfordringer, der også følger med opgaven. Den uformelle lederrolle er noget, jeg hele tiden skal gøre mig fortjent til”, fortæller Heidi Risgaard og fortsætter: “Via min personlighed kan jeg påvirke, hvordan jeg udfylder rollen. Jeg har ikke retten til at uddelegere, så jeg skal bruge noget andet. Nogle gange skal jeg være lidt ydmyg, andre gange skal jeg bruge humor for at nå i mål. Og det må jeg gerne.”

For Heidi Risgaard er den personlige tilgang vigtig. Også selvom det nogle gange betyder, at bliver nødt til at overtræde den hårfine grænse mellem lederskab og kollegaskab:

“Jeg er meget opmærksom på, hvordan kollegaerne har det. Det spørger jeg gerne ind til, med fare for at gå ind i et ledelsesrum, som ikke er mit. Hvis jeg får noget at vide fra en kollega, der har det svært, så hører jeg, om jeg må tage det med videre til chefen. På den måde bliver det jo alligevel lidt ledelsesagtigt”, fortæller Heidi Risgaard.

Man skal kunne leve med asymmetrien

Den hårfine grænse kommer også til syne, når det handler om viden. Heidi Risgaard er meget opmærksom på, at hun sidder inde med mere viden end hendes kollegaer. Det er en situation, som ifølge hende skal håndteres så åbent som muligt:

“Jeg kan godt mærke, at jeg har mere viden end mine kollegaer, og jeg ved, at de er opmærksomme på det. Det er vigtigt for mig at være åben om, hvad vi diskuterer i koordinatorgruppen, for i princippet kan vi dele det hele. Fællesskabet i koordinatorgruppen handler mere om at få drøftet nogle ting løbende”, fortæller hun.

Ifølge Heidi Risgaard kan man ikke undgå en smule asymmetri i forholdet til sine kollegaer, når man påtager sig en uformel lederrolle, og det skal man kunne leve med. I Svendborg Kommune har chefen været med til at skabe legitimitet omkring koordinatorrollen, og det har været helt afgørende:

“Vores øverste ledelse er kommet længere væk, og koordinatorrollen er kommet i fokus. Kollegaerne skal acceptere rollen og samtidig vide, at det ikke er et formelt ekstra led. Det handler om, at vi skal bruge hinanden, før vi går til vores leder”, fortæller hun.

Helt praktisk oplever Heidi Risgaard dette, når kollegaer spørger hende til råds om konkrete opgaver:

“Hvis kollegaer bad om råd, syntes jeg tidligere, at det var forstyrrende for mit eget arbejde. Nu er jeg blevet bevidst om, at det netop er der, jeg kan gøre en forskel. Jeg kan måske stille et par spørgsmål tilbage, for vi skal hjælpe hinanden, men jeg skal ikke løse opgaven”, siger hun.

Ledelse uden formelt personaleansvar har givet Heidi Risgaard en ny forståelse for hendes rolle som koordinator. Men det har også givet hende blik for ledelse som disciplin, og derfor er hun her til efteråret gået i gang med en diplomuddannelse i ledelse.

Ledelse uden formelt personaleansvar

Du er ikke leder – men du udøver ledelse hver dag, når du prioriterer og koordinerer hverdagens opgaver.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 16.03 - 05.04.2022
  • 30.03 - 01.04.2022
Lokation Roskilde, Afholdes hos kunden