COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Uformel ledelse kræver legitimitet, følgeskab og positionering

Ingen legitimitet fra ledelsen, manglende opbakning fra kollegaer og mangende identifikation med ledelsesrollen påvirker uformelles lederes forudsætninger for at lykkes. Det kan heldigvis løses, mener Hanne Lykke.

Der er uformelle ledere alle steder: I plejesektoren, i visitationsteams, i borgerservice, i økonomistaben, i de centrale køkkener, på borgmesterkontoret, i vej og park, på skoler og daginstitutioner, i de statslige styrelser og på uddannelsesinstitutioner, på sygehusene og i nonprofitorganisationer. 

De uformelle ledere har typisk titler som projektledere, fagkoordinatorer, vagtplanlæggere og tovholdere – og selvom titlerne varierer lige så meget som opgaverne, har de ifølge Hanne Lykke, der er chefkonsulent hos COK, én ting til fælles: 

De lykkes ikke uden legitimitet, følgeskab og positionering.  

De sidste 10 år har Hanne Lykke undervist uformelle ledere i at lede uden pisk eller gulerod. En ledelsesdisciplin, der kræver helt særlige kompetencer: 

– En uformel leder skal kunne alt. Hun skal være lederens øjne og ører udadtil, men hun skal også kunne lede opad, hvis der er behov for det. Derfor skal hun være en skarp kommunikatør, siger Hanne Lykke og fortsætter: 

– Hun skal kende sit ledelsesrum godt nok til at vide hvilke konflikter, hun skal gå ind i og hvilke, hun skal lade ligge eller sende videre. Hun skal kunne give faglig feedback og have mod på at tage de snakke, der kræves – også når det bliver svært. Og så skal hun holde sig fagligt opdateret, så hun kan reagere på nye tendenser og behov, også selvom hun ikke længere er eksperten. 

Manglende legitimitet og følgeskab og lille identifikation med rollen 

Hanne Lykke har undervist henved 500 uformelle ledere i at håndtere den særlige ledelsesrolle, og det er hendes oplevelse, at især tre fællestræk påvirker de uformelle lederes evne til at performe godt. 

For det første er det ikke altid tydeligt, at de uformelle ledere har et særligt ansvar, og det kan skabe murren i krogene, og spørgsmål som 'Hvorfor skal hun nu bestemme det?' og 'Hvem tror han egentlig, han er?

– Det er selvfølgelig den formelle leders opgave at skabe den fornødne legitimitet. Men som uformel leder skal du også turde bede om den, hvis du oplever, at den ikke er tilstede. 

Samtidig skal du som uformel leder ofte slås med manglende følgeskab i organisationen. Som uformel leder skal du i højere grad tænke i helheder og sammenhænge – ofte på bekostning af din fagfaglighed og profession. Nogle kollegaer undrer sig måske over, at de ikke fik rollen. Andre accepterer ikke, at du har mandat til at prioritere eller kvalitetssikre teamets indsats. 

– Det stiller krav til dine relationelle kompetencer, hvis du skal lykkes med at komme i mål på de opgaver, du er ansvarlig for. Du skal turde sætte dig for bordenden, men du skal også turde at lade teamets faglighed fylde, siger hun. 

Sidst men ikke mindst kan det være svært for den uformelle leder at identificere sig med sin nye rolle.  For selvom man ikke er personaleleder, har man taget ledelseskasketten på sig og er ikke længere en del af medarbejdergruppen. Det går først op for mange efter, at de har taget rollen på sig, og det kan give personlige kriser.

– Man kan ikke tage ledelseskasketten af igen. Sådan er det. Loyaliteten peger pludselig opad, og for mange medarbejdere kan det være svært at affinde sig med, at man ikke længere inkluderes i vandkølersnakken. Derfor har man brug for et netværk af ligesindede, man kan sparre med, siger Hanne Lykke og fortsætter:

– Nogle uformelle ledere – særligt dem, der arbejder i stabsfunktioner – kan opleve, at de ofte både skal lede udad og opad. Måske skal chefen presses på at levere en opgave til tiden, eller du skal eller du skal videreformidle kritik, som af chefen kan opleves som personlig. Det er en svær position, som kræver situationsfornemmelse og gode kommunikationskompetencer.
 
LÆS OGSÅ: Heidi Risgaard om sin uformelle ledelsesrolle: Man skal kunne leve med lidt asymmetri >> 

Uddannelse med fokus på legitimitet, følgeskab og identitet

Legitimitet, følgeskab og identitet er netop de temaer, deltagerne på COKs kursus Ledelse uden formelt personaleansvar arbejder med. Det sker både gennem faglige oplæg og træning med udgangspunkt i deltagernes egne dilemmaer: 

– Deltagerne melder på forhånd nogle hverdagsdilemmaer ind, som vi arbejder med sammen. Vi har et dialogteater, som spiller situationerne og giver deltagerne mulighed for at observere, kommentere og komme med bud på, hvordan situationen skal håndteres, fortæller Hanne Lykke. 

På kurset får deltagerne også værktøjer til at skabe en god teamkultur med en positiv feedback-kultur og psykologisk tryghed, som giver medarbejderne lyst til at bidrage. Og endelig arbejder deltagerne med deres personlige kant, som selvfølgelig har stor indvirkning på det uformelle lederskab: 

– Alle har en personlig kant. Men hvornår er den befordrende, og hvornår er den hindrende for ledelsesopgaven? Hvis man f.eks. er introvert af natur, kan det være nødvendigt at tvinge sig selv ud af glasburet. Omvendt, hvis man er meget ekstrovert, kan det være en god idé at lære at holde igen, så medarbejderne også tør tage ordet. Man skal kende sig selv for at vide, hvornår det er smart at handle anderledes. Det hjælper vi også deltagerne til, siger Hanne Lykke. 

På Ledelse uden formelt personaleansvar arbejder du med dine barrierer for succes og dine horisonter for handling. Eller helt kort: Hvad står i vejen for, at du lykkes i forhold til dine kollegaer, din leder og dig selv – og hvad vil du gøre ved det? 

”På kurset lærer du en række gode værktøjer at kende. Men det afgørende er, at du finder ud af, hvor skoen faktisk trykker, og hvor du skal sætte ind. Er det på alle tre niveauer? Eller har du en god leder og gode kollegaer men mangler selv modet til at kaste dig ind i rollen? På kurset hjælper vi dig til, at du bliver mere handlekraftig og ved, hvad du skal arbejde videre med. Og hvordan du skal gøre det”, afslutter Hanne Lykke. 

Hanne Lykke er chefkonsulent i COK og ansvarlig for kurser og læringsaktiviteter for ledere – særligt uformelle ledere, ledertalenter og nye ledere. På Ledelse uden formelt personaleansvar underviser hun sammen med Ruth Gøjsen, som er chefkonsulent i DeltagerDanmark. 

Ledelse uden formelt personaleansvar

Flere og flere ledelseslag er forsvundet i det offentlige. Men det er behovet for ledelse og koordinering ikke.
Derfor er der opstået mange nye stillingsfunktioner som koordinator, tovholder m.fl.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 24.11 - 26.11.2020
  • 16.03 - 18.03.2021
Lokation Middelfart, Køge