Målgruppe

Modulet henvender sig til dig, som til dagligt oplever at skulle navigere i en gråzone mellem medarbejderrollen og det at være tildelt et større ledelsesansvar på en række områder. Det kan være, at du er teamkoordinator, teamleder, projektleder, faglig konsulent eller på anden vis tovholder med en række koordinerende og derved ofte ledelsesrelaterede opgaver.

Kursusdatoer
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Undervisning januar - juni 2020
 • COK Herlev, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning januar - juni 2020
 • COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3. sal, 9000 Aalborg
  Undervisning september - december 2019
 • COK Odense, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Undervisning september - december 2019
Datoer
COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3. sal, 9000 Aalborg
Undervisning september - december 2019
Pris: 8.900 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist12.08.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Udvikling, forandring og innovation - fremtidens administrative medarbejder (5 ECTS)

Samarbejdsrelationer og muligheder er afgørende for fremtidens medarbejder. Fremtiden rummer potentialer for helt andre måder at gøre tingene på.

Kompetencer til at tænke kreativt ift. opgaveløsningen er afgørende.

Modulet "Udvikling, forandring og innovation" udvikler dine evner til at arbejde strategisk og i den sammenhæng understøtte innovative løsninger til gavn for brugere og borgere inden for rammerne af dels den førte politik og dels generelle regler, som regulerer offentlige organisationers virke.

Du styrkes i konstruktivt at udfordre rammerne med henblik på at udvikle innovative løsninger til gavn for borgere og brugere.

Du får kendskab til udviklings-, forandrings- og innovationsteorier, offensive strategier og tænkninger, samt erfaringer med i praksis at eksperimentere med dem og iscenesætte og implementere samskabende processer.

Du styrker din evne til at sætte den daglige drift ind i en større strategisk og meningsgivende sammenhæng ud fra overvejelser om mission og vision for den offentlige myndighed, du er en del af og til gennem strategisk ledelse at håndtere forandringer i organisationen både i forhold til det konkrete indhold i ydelsen og i krav fra omverdenen.

Du bliver i stand til at identificere nye tendenser, som har indflydelse på den ydelse, som organisationen leverer og bliver styrket i din evne til at inddrage medarbejdere og brugere aktivt i nytænkning og udvikling.

Du udvikler kompetencer til at bruge målrettet evaluering som udviklingsredskab og til at skabe en organisationskultur, som understøtter udvikling og innovation.

Indhold

I din funktion som koordinator, teamleder eller lignende er du nødt til at kunne identificere ressourcer hos borgeren og kollegaen, i deres netværk, i egen organisation og i det omkringliggende samfund. Du skal være drevet af ambitionen om at finde ressourcer og bringe dem i spil sammen med dem du møder på vejen mod et særligt mål.

Modulet indeholder:
- Strategisk udvikling, forandring og innovation og det særlige ved den offentlige organisation
- Strategi - forskellige forståelser og praksis
- Udvikling og forandring

Tilrettelæggelse

Modulet består af 4 undervisningsdage, 3-4 læringsteamdage, 1 vejledningsdag og eksamen.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider.
Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler vil være tilgængelig på mitCOK.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl.

ECTS
5.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er