NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Udøver du distribueret ledelse? Få en makker, der kender maskinrummet

Hvis dine uformelle ledere er klædt på til at bestride rollen, øger du den organisatoriske ledelseskapacitet, får loyale medspillere og et stærkt rekrutteringsgrundlag, når der skal findes nye ledere. 

Hanne Lykke er chefkonsulent hos COK, og i 10 år har hun undervist ledere uden formelt personaleansvar i den svære ledelsesopgave:

– For 10 år siden var der et politisk ønske om færre ledelseslag og en fladere organisation. Det har vist sig ikke at holde, for med opgavernes stigende kompleksitet bliver der behov for øget koordinering, ikke mindst på tværs i organisationen. I dag viser Ledelseskommissionens rapport, at offentlige ledere har et meget stort ledelsesspænd, hvilket kan være en udfordring, når de skal levere høj kvalitet og være tæt på medarbejderne. Derfor har man som leder brug for dygtige medarbejdere, der påtager sig dele af ledelsesopgaven, siger hun. 

Mere organisatorisk ledelseskapacitet

I dag findes uformelle ledere overalt i den offentlige sektor: I plejesektoren, i visitationsteams, i borgerservice, i økonomistaben, på borgmesterkontoret, i de statslige styrelser, på uddannelsesinstitutioner og i nonprofitorganisationer. De uformelle ledere kaldes ofte projektledere, fagkoordinatorer, vagtplanlæggere og tovholdere – og opgaverne varierer lige så meget som titlerne. Men derfor har de alligevel flere ting til fælles:

– De uformelle ledere har en central funktion, fordi de sikrer koordinering på tværs i organisationen, kvalificerer det faglige arbejde og klæder den formelle leder på til at træffe gode beslutninger. Deres indsats er vigtig og skaber god effekt hele vejen op i systemet, siger Hanne Lykke og fortsætter: 

– Hvis man som leder organiserer sig med dygtige uformelle ledere, som tager ansvar for den faglige ledelsesopgave, udvider man den organisatoriske ledelseskapacitet. Der bliver simpelthen mere ledelse og bedre forudsætninger for at lykkes. 

Den uformelle leders vanskelige opgave

Det er ikke kun i rollebeskrivelsen, at de forskellige grupper af uformelle ledere har fællestræk. Gennem undervisningen af henved 500 uformelle ledere har Hanne Lykke spottet tre fælles udfordringer, som kan hindre de uformelle ledere i at performe godt: 

Ofte mangler de uformelle ledere legitimitet fra ledelsen, de mangler følgeskab i organisationen, og så kan de have svært ved at identificere sig med lederrollen. 

Netop de tre ting er nogle af de temaer, der bliver taget op på COKs populære kursus Ledelse uden formelt personaleansvar:

 – På kurset bliver den uformelle leder bevidst om sin egen rolle og position. At han eller hun skal træde i karakter, tage rollen på sig og være tydelig i sin kommunikation. Samtidig giver kurset nogle meget konkrete værktøjer til at kommunikere med kollegaer og teams og til at skabe følgeskab og træde i karakter, siger Hanne Lykke. 

Ifølge Hanne Lykke er det nemmere at lykkes som uformel leder, når man forstår sin rolle, tager den på sig og positionerer sig. Det kan være svært, fordi man samtidig må forholde sig til, at man ikke på samme måde som tidligere er en del af medarbejdergruppen. Men hvis man bliver sig sin rolle bevidst, er der mange gevinster at hente for både den uformelle leder og for organisationen: 

– De fleste medarbejdere vil gerne have faglige udfordringer. Når de får et fagligt ledelsesansvar, vokser de ofte med opgaven, bliver dygtigere og gladere – og i sidste ende bliver de længere i organisationen, siger Hanne Lykke.  

Faktisk giver bevidstheden om, at man ikke mere er på lige fod med sine kollegaer netop det skub, der er brug for, så man træder i karakter og tager rollen på sig. Dermed bliver man skarpere på at give den nødvendige feedback i sit team som der er brug for. Og som bonus er det ikke længere muligt at blive udstødt af kollegagruppen – for man er selv trådt ud af den. 

LÆS OGSÅ: Heidi Risgaard om sin uformelle ledelsesrolle: Man skal kunne leve med lidt asymmetri >>

En makker, der kender maskinrummet

Også for ledelsen er der også klare fordele ved at distribuere dele af den faglige ledelsesopgave ud til dygtige medarbejdere: 

– Som leder skal du vide, hvad der foregår i organisationen, og det kan godt svært med et stort ledelsesspænd. Men hvis du hjælper dine uformelle ledere til at forstå og påtage sig rollen, styrker du loyaliteten i forhold til organisationen og får en værdifuld makker, som kender maskinrummet, og som du kan trække på fremover, siger Hanne Lykke, der også peger på en anden fordel ved at klæde de uformelle ledere på med nogle solide ledelsesredskaber:  

– På et tidspunkt skal der rekrutteres nye ledere i organisationen, og så er det oplagt at overveje, om der er nogle af de uformelle ledere, som er klar til at prøve kræfter med formel ledelse. Så får du nye ledere, som allerede kender både organisationen, opgaverne og udfordringerne. Og ikke mindst så er de uformelle ledere blevet ekstremt dygtige til at navigere relationelt i en ganske svær position. De forstår kunsten at motivere og opnå følgeskab. Det er et godt forspring at have, siger Hanne Lykke.

Hanne Lykke er chefkonsulent i COK og ansvarlig for kurser og læringsaktiviteter for ledere – særligt uformelle ledere, ledertalenter og nye ledere. På Ledelse uden formelt personaleansvar underviser hun sammen med Ruth Gøjsen, som er chefkonsulent i DeltagerDanmark. 

Ledelse uden formelt personaleansvar

Du er ikke leder – men du udøver ledelse hver dag, når du prioriterer og koordinerer hverdagens opgaver.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 16.03 - 05.04.2022
  • 30.03 - 01.04.2022
Lokation Roskilde, Afholdes hos kunden