Målgruppe

Kurset er målrettet økonomimedarbejdere, der sidder med kommunernes budgetlægningsproces og tilskud/udligning – men er for alle, der ønsker større indsigt og forståelse i det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

FORTSAT LEDIGE PLADSER

Samarbejdspartner
Dataproces
Kursusdatoer
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Få styr på det kommunale tilskuds- og udligningssystem
  16.03.2020 kl. 08:30 - kl. 16:00
 • COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Få styr på det kommunale tilskuds- og udligningssystem
  09.09.2020 kl. 08:30 - kl. 16:00
Datoer
COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
Få styr på det kommunale tilskuds- og udligningssystem
16.03.2020 kl. 08:30 - kl. 16:00
Pris: 3.550 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Kurset udbydes som eksternat. Faktura sendes efter tilmeldingsfristens udløb Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist17.02.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Få styr på det kommunale tilskuds- og udligningssystem

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem er komplekst og ofte genstand for stor debat. På kurset får du indsigt i det komplekse system og får viden til at procesoptimere inden for området.

Indsigt og overblik over kriterier, datagrundlag og systemiske dynamikker
Det kommunale tilskuds- og udligningssystem har en volumen på 358 mia. kr., der således danner rammen for kommunernes samlede udgiftsbehov. Beløbet (om-)fordeles mellem kommunerne gennem en fordelingsnøgle, der ud fra kommunens udgiftsbehov samt beregnede skatteindtægter opgør, hvorvidt kommunen har et strukturelt over/underskud. Opgørelsen af udgiftsbehovet foregår gennem beregningen af et demografisk og et socioøkonomisk udgiftsbehov, der henholdsvis afspejler kommunens demografiske profil og befolkningssammensætningens sociale karakteristika.

Dette kursus vil præsentere og bidrage med overblik og indsigt i tilskuds- og udligningssystemet, herunder opgørelsen og udredningen af kommunernes demografiske og socioøkonomiske udgiftsbehov. Derudover vil det bidrage med indsigt i systemets indtægts- og udgiftsside, samt hvordan landets kommuner kan procesoptimere inden for området.

Kurset vil bla. have fokus på:

 • Overblik i forhold til systemet og de enkelte kriterier
 • Kvalificeret beslutningsgrundlag
 • Klarhed over de udligningsmæssige konsekvenser af en given politisk beslutning
 • Videns- og kompetencedeling

Foruden en gennemgang af tilskuds- og udligningssystemet vil der blive givet eksempler på dataopgørelsen i forskellige kriterier, herunder hvordan f.eks. kriteriet ”Beregnet årlig nedgang i befolkningstallet” opgøres.

Kurset er tilrettelagt som en blanding af oplæg fra erfarne kursusledere, samt videns- og erfaringsudveksling mellem kursusledere og kursusdeltagere.

Undervisere/ Oplægsholdere

Kurset er udviklet i samarbejde med Kasper Lund Nødgaard, cand.scient.adm., som har det faglige ansvar for kurset.

Kasper er til daglig ansat ved Dataproces, hvor han arbejder med kommunal udligning gennem udligningsanalyser. I vil således møde en underviser med stor undervisningserfaring samt en høj faglig kompetence inden for området. Yderligere information findes på www.dataproces.dk

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 08:30
  Ankomst og morgenbrød
 • 09:00
  Velkomst og præsentation af undervisere og programmet
 • Landsudligning
  - Indtægts- kontra udgiftssiden
  - Udgiftsbehovsopgørelsen
  - Opgørelsen af strukturelt over/underskud
 • De to overbygningsordninger
  - Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud
  - Hovedstadsudligningsordningen
 • Tilskudsordninger i systemet
  - Overudligningsordningerne
  - Selskabsskatteudligningsordningen
  - Beskæftigelsestilskuddet
 • 12:00
  Frokost
 • Datagrundlaget for kriterieopgørelsen
  - Hvordan opgøres de demografiske og socioøkonomiske kriterier?
  - Datagrundlag, forsinkelse og de forskellige variabler
 • Hvilke udfordringer har systemet?
  - Datagrundlaget
  - Øvrige tilskudsordninger
 • Hvilken effekt har en indkomststigning kontra en udgiftsstigning?
 • Befolkningsudviklingens betydning for hver kommune i systemet
 • Afslutning og opsamling på dagen
 • 16:00
  Tak for i dag
 • Justeringer i program kan forekomme

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er