Målgruppe

Medarbejdere, der arbejder med forpagtningsaftaler samt erhvervs- og boliglejekontrakter.

Kursusdatoer
 • Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
  25.03.2020 kl. 09:00 - kl. 16:30
Datoer
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
25.03.2020 kl. 09:00 - kl. 16:30
Pris: 3.425 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist17.02.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Udlejning og forpagtning af kommunale ejendomme

Få styr på reglerne for udlejning og forpagtning af kommunale ejendomme, både de lovregulerede og ulovregulerede regler. Så lærer du også at sikre kommunen mod tab og skuffelser i udlejningssager.

Kommunerne udlejer mange forskellige typer ejendomme til mange forskellige formål og til mange forskellige typer lejere. Udlejning af kommunale ejendomme skal selvfølgelig overholde lejelovgivningens regler. Men de kommunale udlejninger er også underlagt andre både lovregulerede og ulovregulerede regler, der betyder, at der kan opstå faldgruber ved udlejningen. Og det kan medføre store økonomiske omkostninger for kommunen, hvis lejelovgivningens regler ikke overholdes, eller hvis lejeaftalen formuleres uhensigtsmæssig.

Dette kursus har til formål at sikre kommunen bedst muligt mod tab eller skuffelser ved udlejning af fast ejendom. På kursuset gennemgår vi, hvordan du indgår lejekontrakter i henhold til lejelovgivningen, og vi behandler de særlige forpligtelser, der påhviler en kommune som henholdsvis udlejer eller lejer.

Forpagtningsaftaler kræver tilsvarende stor indsigt, da den kontrakttype ikke er underlagt lejelovgivningen, hvorfor det er vigtigt, at parterne i aftalen har taget højde for alle forekommende situationer og problemstillinger. Forpagtning kan inden for visse rammer f.eks. også anvendes til at tiltrække erhvervsdrivende til byer eller områder, hvor det er vanskeligt at tiltrække de, der udøver det pågældende erhverv og få dem til at investere i at etablere en virksomhed.

Kurset vil gennemgå den relevante lovgivning og praksis, og i det hele taget blive tilrettelagt på en sådan måde, at kursisterne inddrages aktivt i undervisningen.

Undervisere/ Oplægsholdere

Advokat Anette Kusk og advokat Jesper Høj Josefsen, Dahl Advokatfirma
Anette Kusk har gennem mange år beskæftiget sig med overdragelse af fast ejendom og indgåelse og ophør af leje- og forpagtningsaftaler for og med såvel offentlige myndigheder som private ejendomsejere. Anette har desuden stor erfaring med rådgivning af kommuner om emner inden for forvaltnings- og kommunalretten.

Advokat Thomas Morgen Grauholm beskæftiger sig udelukkende med fast ejendom, og har både teoretisk og praktisk erfaring med særligt bolig- og erhvervslejeret samt overdragelse af fast ejendom.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:00
  Kaffe og registrering
 • 09:30
  Velkomst og introduktion til programmet
  - Baggrund, regler og begreber
 • Kommunen som ejendomsejer/udlejer
  - Særlige forpligtelser ved udlejning/forpagtning af fast ejendom
  - Kommunalfuldmagtens betydning ved udlejning/forpagtning af fast ejendom
  - "Udbud" af lejeaftale/forpagtningskontrakt og forkøbsret/køberet
  - Tilbudspligt i medfør af lejelovens kap. XVI
  - Hjemfaldspligt
 • Lejeforhold – erhverv
  - Erhvervslejelovens regler og ufravigelige regler
  - Erhvervsbeskyttelse
  - Formkrav ved lejeaftalens indgåelse
  - Lejemålets genstand, anvendelse, begyndelse, varighed og opsigelse
  - Huslejens fastsættelse og regulering samt regulering til markedsleje
  - Sikkerhed og betalinger udover lejen
  - Vedligeholdelse, renholdelse og stand ved indflytning og fraflytning
  - Afståelse og tinglysning af lejekontrakten
 • Forpagtning
  - Definition og afgrænsning af sammensatte kontraktforhold over for erhvervsmæssig udlejning
  - Gennemgang af forskellige typer forpagtningsaftaler, f.eks. af restaurationslokaler, kiosker, kliniklokaler eller landbrugsjord
  - Forpagtningsafgiftens sammensætning, aftalens varighed og opsigelse
  - Pligter ved aftalens ophør
  - Ansvar for forurening i aftalens løbetid og ved aftalens ophør
  - Udformning af ”den gode forpagtningskontrakt
 • Lejeforhold – bolig
  - Boliglejelovens regler og ufravigelige regler
  - Typeformularen
  - De obligatoriske regler ved ind- og fraflytning
  - Regler for huslejens fastsættelse og nettoprisindeksering af huslejen jf. trappeleje
  - Betalinger udover lejen
 • Kommunen som lejer
  - Hvad skal man særligt være opmærksom på?
 • Afrunding og tak for i dag

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er