NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Udlejning og forpagtning af kommunale ejendomme

Få styr på reglerne for udlejning og forpagtning af kommunale ejendomme, både de lovregulerede og de uskrevne regler. Så lærer du også at sikre kommunen mod tab og skuffelser i udlejningssager.

Kommunerne udlejer mange forskellige typer ejendomme til mange forskellige formål og til mange forskellige typer lejere. Udlejning af kommunale ejendomme skal ikke bare overholde lejelovgivningens regler, men de er tillige underlagt andre både lovregulerede og ulovregulerede regler, der betyder, at der kan opstå faldgruber ved udlejningen. Det kan medføre store økonomiske omkostninger for kommunen, hvis lejelovgivningens regler ikke overholdes, eller hvis lejeaftalen formuleres uhensigtsmæssig.

Dette kursus har til formål at sikre kommunen bedst muligt mod tab eller skuffelser ved udlejning af fast ejendom. På kurset gennemgår vi, hvordan du indgår lejekontrakter i henhold til lejelovgivningen, og vi behandler de særlige forpligtelser, der påhviler en kommune som henholdsvis udlejer eller lejer. Forpagtningsaftaler kræver tilsvarende stor indsigt, da denne kontrakttype ikke er underlagt lejelovgivningen. Det er derfor vigtigt, at parterne i aftalen har taget højde for alle forekommende situationer og problemstillinger.

Kurset vil gennemgå den relevante lovgivning og praksis.

Undervisere/ Oplægsholdere

Anette Kusk, advokat (H), LL.M./Partner hos DAHL Advokatpartnerselskab
Jesper Høj Josefsen, advokat/Associeret partner hos DAHL Advokatpartnerselskab
Thomas Morgen Grauholm, specialistadvokat (L) hos DAHL Advokatpartnerselskab
Trine Trærup Roungkvist, advokat hos DAHL Advokatpartnerselskab

Målgruppe

Medarbejdere, der arbejder med leje- og forpagtningsaftaler.

Kursusdatoer
 • Severin Kursuscenter
  Skovsvinget 25
  5500 Middelfart

  Den 17.11.2021 kl. 9:30 - 16:30
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Severin Kursuscenter
Skovsvinget 25
5500 Middelfart

Den 17.11.2021 kl. 9:30 - 16:30
Pris: 3.525 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist15.10.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 09:00
  Ankomst og morgenbrød/kaffe
 • 09:30
  Velkomst og introduktion til programmet
  - Baggrund, regler og begreber
 • 09:40
  Kommunen som udlejer
  - Indgåelse af bolig- og erhvervslejekontrakter
  - Særligt om sammensatte kontraktforhold
  - Kommunens forpligtelser som udlejer
  - De obligatoriske regler ved ind- og fraflytning
  - Opkrævning af beløb udover huslejen
  v/Jesper Høj Josefsen
 • 10:40
  Pause
 • 10:55
  Udlejers rettigheder og forpligtelser
  - Generelt om lejers misligholdelse
  - Udlejers rettigheder og forpligtelser ved misligholdelse
  - Gennemgang af sanktionsmuligheder med udgangspunkt i konkrete sager
  - Den praktiske håndtering af misligholdelsessager
  v/ Thomas Morgen Grauholm
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Kommunen som ejendomsejer/udlejer
  - Særlige forpligtelser ved udlejning/forpagtning af fast ejendom
  - Kommunalfuldmagtens betydning ved udlejning/forpagtning af fast ejendom
  - "Udbud" af lejeaftale/forpagtningskontrakt
  - Forkøbsret/køberet i lejekontrakter
  v/Anette Kusk
 • 14:30
  Pause
 • 14:45
  Kommunen som ejendomsejer/udlejer
  - Tilbudspligt i medfør af lejelovens kap. XVI
  - Hjemfaldspligt
 • 15:15
  Forpagtning
  - Anvendelsesområde
  - Væsentlige kontraktvilkår
  - Pligter ved aftalens ophør
  - Sammenhæng med landbrugslovens regler
  v/Trine Trærup Roungkvist
 • 16:00
  Kommunen som lejer
  - Hvad skal man særligt være opmærksom på?
  v/ Anette Kusk
 • 16:15
  Afrunding og tak for i dag

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag