COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Uddannelsesrådet for Kommunomuddannelsen

Uddannelsesrådet er COKs garant for, at Kommunomuddannelsen lever op til sit formål som en regional- og kommunalfaglig uddannelse på akademiniveau.

Uddannelsesrådet for Kommunomuddannelsen rådgiver ved ændringer til studieordninger og fagbeskrivelser, eksamensformer og pædagogiske initiativer. Uddannelsesrådet er også ankenævn for klager over eksamen på Kommunomuddannelsen.

Rådet mødes typisk to gange om året, hvor det sætter fokus på konkrete temaer, som medlemmerne hver i sær bidrager med fra deres perspektiv. Hertil kommer at Rådet rådgiver om ændringer i de enkelte modulers indhold og kommer med forslag til fx et nyt modul, en ny målgruppe eller et nyt tema i uddannelserne. 

Uddannelsesrådets medlemmer udpeges bl.a. af Kommunomuddannelsens interessenter, som er: Kommunaldirektørforeningen på vegne af de danske kommuner, Danske Regioner og KTO. Desuden udpeger COKs bestyrelse 2 medlemmer fra forsknings/uddannelsesverdenen. COK er repræsenteret ved en leder fra Kommunomuddannelserne.

Uddannelsesrådets medlemmer

  • Kommunaldirektør Morten Winge, Tårnby Kommune (udpeget af Kommunaldirektørforeningen)
  • Afdelingschef Koncern-HR Simon Kristensen (udpeget af Danske Regioner)
  • Næstformand HK/Kommunal Mads Samsing (udpeget af KTO)
  • Professor, cand.scient.pol., ph.d. Kurt Houlberg, VIVE

Fra COK

  • Afdelingschef Poul Erik Hansen
  • Chefkonsulent Martin Nielsen

COKs bestyrelse har fastsat Uddannelsesrådets sammensætning og kommissoriet for arbejdet.

Kontakt