COVID 19
Du kan trygt deltage på kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Uddannelseskoordinator: Uddan kontoreleverne til fremtiden – ikke til fortiden

Unge kontorelever har store forventninger til deres uddannelse og bliver motiveret af opgaver, der klæder dem på til fremtidens administrative arbejdsmarked. Det stiller store krav til praktikstedet – og ikke mindst til praktikvejlederne, der skal holde sig på dupperne for at motivere de unge. Nanna Linnemann, der er uddannelseskoordinator i Rebild Kommune, har haft stor gavn af at deltage på COKs vejlederuddannelse.

Den fedeste uddannelse og opgaver, der peger ud i fremtiden. Det er det, de unge vil have, hvis man spørger uddannelseskoordinator Nanna Linnemann, der er assistent ved Fællescenter Økonomi og IT – Økonomi i Rebild Kommune. 

– De unge stiller krav til deres praktisksted, de vil klædes på til fremtiden og have opgaver, som de kan se, at der er en fremtid i. Derfor kan vi ikke bare sætte dem til at bogføre, for efterhånden får vi jo robotter til at løse den slags rutineopgaver. Det er noget helt andet, de unge skal uddannes til, og derfor skal vi som praktiksted blive ved med at udvikle både os selv og den uddannelse, vi tilbyder de unge, siger Nanna Linnemann.

Nye kompetencer til vejlederrollen

Nanna Linnemann har været uddannelseskoordinator for de seks til ni kontorelever hos Fællescenter Økonomi og IT siden 2015. Da hun fik den nye titel, fandt hun hurtigt ud af, at der var områder i den nye jobfunktion, hvor kompetencerne ikke rakte. 

– Noget lærte jeg selvfølgelig undervejs ved simpelthen at blive kastet ud i det, men der var stadig ting, jeg syntes var svære, f.eks. i forhold til konflikter mellem en elev og en vejleder, hvor jeg skulle ind og mægle. Der manglede jeg helt klart nogle kompetencer, da jeg startede som uddannelseskoordinator, siger Nanna Linnemann, der derfor tilmeldte sig Vejlederuddannelse - vejledning af kontorelever hos COK.

– For mig var det rigtig godt at få nogle konkrete redskaber til arbejdet som uddannelseskoordinator, og jeg har haft stor gavn af den nye viden om alt fra planlægning til motivation over vidensdeling og inddragelse af såvel eleverne som kollegaerne. Og så oplever jeg, at de svære samtaler, de er ikke svære mere, de er blot samtale om et svært emne, siger Nanna Linnemann, der også bruger redskaberne fra uddannelsen, når hun tilrettelægger uddannelsesforløb for kontoreleverne.

– Kontorelever er jo ikke ens, derfor skal de heller ikke igennem et ensartet forløb. I stedet prøver vi at se på, hvad hver enkelt elev har med i bagagen og ud fra det planlægge deres uddannelsesforløb. Og så går vi meget op i at lave en grundig opgaveoversigt for hvert forløb, så eleverne ved, hvad de skal igennem, og i at holde opfølgningssamtaler med faste intervaller, så vi hele tiden har føling med, hvordan det går, og hvordan vores elever har det, siger Nanna Linnemann og fortsætter:

– Vi er meget bevidste om, at vi ikke kan køre med de samme opgaveoversigter, som vi brugte for fem år siden, for tingene rykker sig simpelthen så hurtigt. Som vejledere for kontorelever skal vi  hele tiden huske, at vi uddanner vores elever til fremtiden, og så skal vi vise dem, at vi virkelig vil både dem og deres uddannelse.

Nanna Linnemanns gode råd til et godt uddannelsesforløb

 • Lav en grundig opgaveoversigt, så de unge ved, hvad de skal igennem, og hvilke opgaver de skal kende til, hvilke de skal kunne, og hvilke de skal beherske fuldt ud.
 • Hold opgaveoversigten opdateret, så den peger ud i fremtiden – ikke i fortiden
 • Lad de unge prøver kræfter med andre opgaver end de traditionelle. F.eks. motiveres mange kontorelever af analyseopgaver, hvor de får lov at se hele vejen rundt om f.eks. en institution.
 • Sørg for at holde dine kollegaer orienteret om, hvad eleverne skal igennem og hvorfor.
 • Find ud af, hvilke kollegaer, der har lyst til at lære fra sig, og inddrag dem i uddannelsesforløbet
 • Hold løbende evalueringssamtaler med kontoreleverne, f.eks. hver tredje måned.
 • Opsøg sparring og netværk med elevvejledere og uddannelseskoordinatorer fra andre kommuner.

Vejlederuddannelse - vejledning af kontorelever er et modul på Kommunomuddannelsen, men kan også tages som et selvstændigt modul.

Vejlederuddannelse - vejledning af kontorelever

Bliv en kvalificeret vejleder for dine elever og arbejdsplads.
Nyt modul som henvender sig til dig som er vejleder, er på vej til at blive det eller på anden vis tager del i elevens uddannelsesforløb

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 25.01 - 18.06.2021
 • Januar - juni 2021
 • Januar - juni 2021
 • Januar - juni 2021
 • Januar - juni 2021
 • Januar - juni 2021
Lokation Næstved, Odense, Vejen, Aarhus, Aalborg, Herlev